Swyddfa Cymru'n gwario £500,000 ar staff asiantaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae Swyddfa Cymru wedi gwario mwy na £500,000 ar staff asiantaeth dros y chwe blynedd ddiwethaf, yn ôl ffigyrau.

Yn ôl yr ystadegau ddaeth i law Llafur, cafodd nifer yr aelodau parhaol o staff ei gwtogi o 57 i 44 yn yr un cyfnod.

Dywedodd llefarydd y blaid ar Gymru, Jo Stevens, bod y gwariant ar ei uchaf yn 2014-15, ac y gallai'r cyfanswm gafodd ei wario y flwyddyn honno fod wedi talu am 11 o swyddi llawn amser ychwanegol.

Fe ddywedodd Llywodraeth y DU mai proses recriwtio, gafodd ei chynnal rhwng 2013 a 2015, oedd yn gyfrifol am y gwariant ar asiantaethau.

'Mwy o bwysau'

Yn ôl Ms Stevens, mae cyflogi cymaint o staff asiantaeth yn "rhoi mwy o bwysau ar bawb ac yn gadael gweithwyr dros dro gyda chyflog gwaeth a dim sicrwydd gwaith".

Ychwanegodd bod "angen" i Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns "adeiladu adran sydd â digon o staff i wneud y gwaith mae'n ei wneud, yn lle ceisio torri corneli".

Dywedodd llefarydd ar ran Llwyodraeth y DU bod y gwariant wedi cynyddu yn 2013/14 a 2014/15 "oherwydd yr angen i lenwi nifer o swyddi ar fyr rybudd" tra bod staff parhaol yn cael eu recriwtio.

Ychwanegodd bod Cymru wedi cynnal cynhadledd Nato tua diwedd 2014, a chynadledd ryngwladol ar fuddsoddiad yng Nghasnewydd yn fuan wedyn.