Annog profion canser wedi profiad plismones o Fangor

Cyhoeddwyd

Mae plismones o Fangor fu'n diodde' o ganser yn annog pobl i fynd at eu meddyg os ydyn nhw'n amau fod ganddyn nhw unrhyw ffurf o'r afiechyd.

Pan yn 28 oed, cafodd Zara Thomas wybod yn gwbl annisgwyl fod ganddi hi ganser y croen.

Erbyn hyn, mae'n gorfod cael profion bob tri mis er mwyn gwneud yn siŵr nad ydi'r afiechyd yn dychwelyd.

Bron i ddwy flynedd yn ôl y sylwodd hi gynta' fod darn o groen ei stumog yn edrych yn anarferol.

"Dechrau 2015 nes i sylwi fod 'na môl ar fy stumog i yn edrych dipyn bach yn od," meddai wrth Radio Cymru.

"Ond mi nes i adael y peth am fisoedd cyn gwneud unrhyw beth am hynny."

Ffynhonnell y llun, Zara Thomas
Disgrifiad o’r llun, Zara a'i phartner, Andrew, ar eu gwyliau ar ynys Crete

Fisoedd yn ddiweddarach aeth at ei meddyg a cafodd ei hanfon i Ysbyty Gwynedd i weld arbenigwr croen a chael mwy o brofion.

"Es i i'r apwyntiad ac roedden nhw isio tynnu'r môl - ond doedden nhw ddim yn edrych yn rhy bryderus am y peth.

"Tua mis wedyn fe wnaethon nhw dynnu fo a mi ges i'r canlyniad ddechrau Awst.

"Yn yr apwyntiad hwnnw mi wnaethon nhw ddweud ei fod yn malignant melanoma. Mi oeddwn i wedi cael sioc ofnadwy."

Mi benderfynwyd hefyd bod yn rhaid tynnu nodau lymff Zara o dan ei chesail a chodi ei bron rhag ofn bod y canser wedi mynd i weddill y corff. Roedd y profion yma i gyd yn negyddol.

Disgrifiad o’r llun, Zara ar ôl ei thriniaeth

Mae Zara yn cydnabod ei bod hi wedi mwynhau gwyliau yn yr haul am flynyddoedd ac wedi defnyddio gwelyau haul yn y gorffennol.

"Dwi llawer mwy gofalus rŵan", meddai.

"Mi oeddwn i'n arfer mynd ar y gwely haul cyn mynd ar fy ngwyliau neu ar ôl dod 'nôl - ond o edrych 'nôl, ddyliwn i ddim fod wedi mynd arnyn nhw".

Yr wythnos hon mae Zara yn cefnogi ymgyrch newydd Cancer Research UK sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth pobl am ganser.

"Dwi'n meddwl ei bod hi'n bwysig i siarad am y peth i bobl gael gweld fod unrhyw berson yn gallu mynd drwy hyn - a'i bod hi'n bwysig os ydi pobl yn poeni am rywbeth i fynd at y doctor."

Rŵan mae Zara a'i phartner Andrew yn edrych ymlaen yn hyderus at y flwyddyn newydd yn 2017.