Cam-drin arlein: Rhybudd i rieni

  • Cyhoeddwyd
ffonau clyfar

Mae'r NSPCC wedi annog rhieni i siarad gyda'u plant am ddiogelwch ar-lein os ydyn nhw wedi cael teclynnau rhyngrwyd fel anrhegion Nadolig yn dilyn cynnydd mawr yn nifer y galwadau i elusen Childline.

Ar draws y DU yn 2015-16 fe wnaeth yr elusen gynnal 3,716 o sesiynau cwnsela - 24% o gynnydd o'r flwyddyn gynt.

Yng Nghymru, fe wnaeth 85 o blant gysylltu gyda Childline am gam-drin rhyw ar-lein, ond mae'r elusen yn credu bod y ffigwr mewn gwirionedd yn llawer uwch gan fod 860 o blant heb ddatgelu lle'r oedden nhw'n byw wrth ffonio'r llinell gymorth.

Gall cam-drin rhyw ar-lein fod ar ffurf meithrin perthynas amhriodol, ecsploetio plant, annog plant i berfformio gweithred rhyw ar gamera gwe, cwrdd gyda phlant a gwylio deunydd rhyw brawychus.

Gyda theclynnau megis ffonau clyfar, tabledi a theclynnau gemau cyfrifiadurol ar restr anrhegion llawer o blant dros y Nadolig, fe ddywed yr NSPCC ei bod yn hanfodol bod rhieni yn siarad gyda'u plant am ddiogelwch arlein, ac yn dysgu'r arwyddion o ymddygiad amhriodol.

'Risgiau'

Dywedodd pennaeth NSPCC Cymru, Des Mannion: "Mae'r we yn gallu bod yn lle gwych i blant a phobl ifanc i gymdeithasu, dysgu a chwilota'u diddordebau, ond fe ddylai pob rhiant sy'n prynu teclyn rhyngrwyd i'w plentyn fod yn ymwybodol bod yna risgiau ac ystyried gosod rheolau.

"Dros y flwyddyn ddiwethaf ry'n ni wedi gweld cynnydd brawychus mewn cam-drin rhyw arlein, gyda llawer o blant yn troi at Childline pan mae'r sefyllfa wedi mynd yn rhy bell.

"Yn aml mae troseddwyr yn defnyddio tactegau deifiol i ddenu pobl ifanc a'u dylanwadu i sefyllfaoedd sy'n eu gadael yn ofnus ac wedi cywilyddio.

"Mae gan yr NSPCC lawer o adnoddau i gynorthwyo rhieni i siarad am faterion arlein fel y gallan nhw gadw plentyn yn ddiogel ac yn hapus arlein."