Helynt yng Ngharchar Caerdydd

Cyhoeddwyd

Mae'r Gwasanaeth Carchardai wedi cadarnhau bod rhywfaint o helynt wedi digwydd yng Ngharchar Caerdydd ar fore Nadolig.

Fe ddaw yn dilyn digwyddiadau mewn carchardai eraill yn Lloegr yn ddiweddar.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Carchardai: "Ar 25 Rhagfyr fe wnaeth swyddogion y carchar atal digwyddiad ar un adain o Garchar Caerdydd yn gyflym.

"Ni chafodd unrhyw aelod o staff na charcharorion eu hanafu.

"Dechreuodd y digwyddiad am 10:00 y bore, ond roedd y cyfan ar ben o fewn 40 munud gyda'r holl garcharorion yn dychwelyd i'w celloedd."

Pwysleisiodd y gwasanaeth nad ydyn nhw'n derbyn ymddygiad o'r fath, ac y gallai unrhyw garcharorion sy'n ymddwyn fel hyn gael eu cosbi a threulio cyfnod hirach dan glo.