Dyn yn y llys wedi ymosodiad

Cyhoeddwyd

Bydd dyn yn ymddangos gerbron llys yn ddiweddarach yn dilyn ymosodiad ar noswyl Nadolig.

Cafodd yr heddlu eu galw i eiddo yn Nhy'n y Gongl ar Ynys Môn ychydig wedi 03:30 ar 24 Rhagfyr.

Fe gafodd dyn 28 oed ei gludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor gydag anafiadau i'w ben.

Fe gafodd dyn 26 oed ei arestio ar amheuaeth o ymosodiad ac fe gafodd ei gyhuddo o achosi niwed corfforol difrifol.

Bydd Jamie Warner yn ymddangos gerbron ynadon fore Llun. Credir mai ei frawd oedd dioddefwr yr ymosodiad.