Anrhegion diolch y cyhoedd i'r swyddogion heddlu

Cyhoeddwyd

Selsig o Wlad Pwyl, dêts o Saudia Arabia a llyfr am wiwerod coch yw rhai o'r anrhegion sydd wedi eu rhoi i swyddogion heddlu eleni.

Mae'r lluoedd yn cadw cofnod o anrhegion sydd yn cael eu cynnig i swyddogion a staff.

Ymhlith yr anrhegion diolch diweddar mae gŵn Hindŵ a chynnig gwasanaeth trwsio trywsusau.

Dywedodd cadeirydd Ffederasiwn Heddlu Gwent, Tim Wilcox: "Mae'n braf iawn cydnabod bod aelodau o'r gymuned eisiau dweud diolch i swyddogion unigol."

Danteithion oedd yr anrhegion mwyaf cyffredin gyda digon o fisgedi, cacennau a melysion i borthi'r pum mil.

Fe roddodd siop sglodion bei cyw iâr a bag bach o sglodion i un swyddog llwglyd ym Mhorthcawl.

Mae alcohol yn anrheg arall cyffredin ond dyw hi ddim bob amser yn bosib i'r heddlu dderbyn.

Yn ôl Simon Newport, cadeirydd Ffederasiwn Heddlu'r Gogledd fe fyddai gwin, wisgi a siocledi yn cael eu rhoi flynyddoedd yn ôl, "ac fe allech chi ei dderbyn pe byddech chi yn cofnodi hynny".

Ond erbyn hyn mae'n digwydd yn "llai aml".

"Mae'n anodd dweud na wrth fenyw fach hen sydd yn dod i'r orsaf gyda photel o win i ddweud diolch," meddai.

Mae rhai yn creu anrhegion eu hunain gan gynnwys jam a sebon.

Pan nad yw anrhegion yn cyd-fynd gyda chanllawiau'r heddlu maent un ai yn cael eu dychwelyd neu pan yn briodol yn cael eu rhoi i elusennau.

Dywedodd Mr Wilcox: "Pan rydyn ni'n gwrthod, mae'n hanfodol bod ni'n cydnabod bod ni'n ddiolchgar am y cynnig ac yn gyffredinol mae swyddogion heddlu yn gyfathrebwyr da."

Heddlu'r Gogledd

Ymhlith yr anrhegion rhoddwyd cwpan pêl droed Lerpwl, hetiau, menig a blancedi i swyddog heddlu oedd yn disgwyl babi, dau bot o fresych coch wedi eu piclo, tocyn gwerth £10 ar gyfer Pizza Express.

Heddlu'r De

96 potel o Lucozade, beic mynydda i ferch, siampŵ, tegan dol, bocs o wyau, coeden Nadolig, gŵn Hindŵ, pei cyw iâr a bag o sglodion, pum tocyn loteri.

Heddlu Gwent

Trip siopa Nadolig i Fath, sebon cartref, cyfflincs, bathodynnau heddlu Seland Newydd.