Betsan Powys eisiau diogelu'r gwasanaeth craidd

Betsan P

Ar ben-blwydd Radio Cymru yn 40 mae golygydd yr orsaf wedi dweud bod yn rhaid diogelu'r gwasanaeth craidd.

Yn ôl Betsan Powys mae'n rhaid canolbwyntio ar gynnal un orsaf genedlaethol ond hefyd sicrhau bod cynnwys Radio Cymru ar gael ar bob platfform newydd.

Ddydd Mawrth mae gorsaf arbrofol Radio Cymru Mwy yn dod i ben.

Roedd y cynllun peilot yn rhoi'r pwyslais ar "fwy o gerddoriaeth a hwyl" ac yn rhan o ddatblygiadau digidol y gwasanaeth i nodi'r pen-blwydd.

Ond mae rhai yn dweud bod angen buddsoddi mewn sianel radio newydd yn y Gymraeg.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Beti George yn cofio 'nôl at y lansiad ac edrych 'mlaen at ddyfodol y sianel

Dyna yw barn y ddarlledwraig Beti George, oedd yn un o gyflwynwyr Radio Cymru pan ddechreuodd yr orsaf.

"Mae'n anodd, mae'n anodd, mae'n anodd achos - un sianel. Sut yn y byd allwn ni blesio pawb gydag un sianel?

"Does dim gobaith i ni blesio pawb gyda un sianel. Ac mae'n drueni na fasa 'na ddwy sianel, o leia."

Mae'n galw ar y BBC i gynnig mwy nag un opsiwn i wrandawyr Cymraeg.

Un sianel 'ddim yn ddigon'

"Fel rhywun sydd wedi gweithio i'r BBC ar hyd y blynyddoedd, dw i'n disgwyl i'r BBC i sylweddoli nad yw un sianel Gymraeg ddim yn mynd i ddiwallu anghenion y genedl," meddai.

"A dwi'n meddwl y dylen nhw ystyried, a hefyd gweithredu ar yr angen yma i gael dwy sianel."

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Siôn Jobbins yn cael ei holi ar Taro'r Post

Mae mudiadau iaith fel Cymdeithas yr Iaith hefyd wedi galw am greu gorsaf radio newydd.

Un arall sydd am weld mwy nag un orsaf Gymraeg yw'r awdur Sion Jobbins o Aberystwyth.

Mae o'n dweud y dylai rhan o'r arian gafodd ei wario wrth sefydlu sianel deledu Gymraeg fod wedi cael ei roi tuag at sefydlu ail orsaf radio Gymraeg.

Mae creu ail orsaf radio yn y Gymraeg yn annhebygol.

Ond mae Betsan Powys, yn cydnabod bod yn rhaid addasu a chwrdd ag anghenion cynulleidfa heddiw.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Betsan Powys, Golygydd Radio Cymru, yn cael ei holi ar Taro'r Post

Mae hefyd yn pwysleisio bod angen cadw'r gwrandawyr ffyddlon.

"Dwi'n credu hynny yn sicr, ym mêr fy esgyrn, bod hi'n bwysig a bod ni'n cofio bod ni'n orsaf radio genedlaethol, un orsaf, a'n bod ni'n gwarchod beth mae hynny'n ei olygu yn ei graidd ac yn ei gynulleidfa graidd," meddai.

'Bod yn ddewr'

"Ond dwi hefyd yn gallu gweld, fel unrhyw un sy'n edrych ar y ffigyrau gwrando, bod yn rhaid chwalu rhywfaint hefyd a bod yn ddewr er mwyn edrych ymlaen at y deugain mlynedd nesaf.

"Rhaid peidio cau'r drws er mwyn gwarchod y craidd yn unig. Dwi'n meddwl y byddai hynny yn gamgymeriad."

Dywedodd fod yna her enfawr yn wynebu'r gwasanaeth yn y dyfodol, a bod yn rhaid wynebu'r ffaith y bydd y galwadau a'r gofynion yn cynyddu, ond y bydd llai o arian ar gael.