Creu map sy'n dangos pa wledydd sydd ar draws y môr

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Esri UK
disgrifiad o’r llunMae'r map yn defnyddio llinellau geodesig sy'n cynrychioli y daith fyrraf rhwng dau bwynt ar y glôb

Ydych chi wedi sefyll ar draeth erioed a meddwl beth sydd yr ochr draw i'r cefnfor?

Wel 'dyw canfod yr ateb ddim mor hawdd â thynnu llinell syth ar fap gan nad yw'r Ddaear yn wastad.

Mae arbenigwyr map yn Esri UK wedi creu map rhyngweithiol sy'n dangos yn fanwl pa wledydd sy'n union ar draws y môr i arfordir Prydain.

Mae Penfro yn Sir Benfro, er enghraifft, yn wynebu'r Antarctig 7,898 milltir i ffwrdd.

A phetaech yn sefyll ar draeth Y Bermo yng Ngwynedd, mi gredech, debyg, eich bod yn wynebu Iwerddon ond wynebu Brasil a fyddwch - 4,447 milltir i ffwrdd.

Yn ôl yr arbenigwr mapiau Ben Flanagan ni ellir defnyddio mapiau 2D i ganfod pa wlad sydd ar draws y môr gan eu bod yn "aflunio gwir natur y glôb.

"Rhaid ystyried crymedd y Ddaear," ychwanegodd.

ffynhonnell y llun, Philip Halling/Geograph
disgrifiad o’r llunO'r Bermo i Brasil
ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llunO Bort Talbot i Bortiwgal
ffynhonnell y llun, Ymddiriedolaeth Genedlaethol
disgrifiad o’r llunO Fae Rhosili i Buerto Rico

Er mwyn canfod pa wlad sydd ar draws y dŵr mae'r map yn tynnu llinell geodesig sy'n cynrychioli y daith fyrraf rhwng dau bwynt ar y glôb.

Cafodd 2,000 o bwyntiau eu plotio o amgylch arfordir Prydain.

Cafodd pob un eu gosod bob tro yr oedd newid mawr yng nghyfeiriad y morlin.

Ar bob golygbwynt tybiwyd fod person yn wynebu tuag allan ac yn berpendicwlar i'r morlin.

Fe fyddai'r feddalwedd wedyn yn tynnu llinellau syth o'r pwynt hwnnw nes cyrraedd golwg tir.

Dywedodd Mr Flanagan: "Cafodd y map ei greu er mwyn i bobl feddwl am y berthynas rhwng mapiau a'r glôb ac i ddangos faint o gymdogion sydd gan Prydain yn union ar draws y môr."

Wedi'i fapio

  • Tywyn, Gwynedd - Suriname (4,406 milltir)
  • Penfro, Sir Benfro - Antarctig (7,898 milltir)
  • Penbre, Sir Gaerfyrddin - Sbaen (1,704 milltir)
  • Traeth Rhosili, Abertawe - Puerto Rico (4,327 milltir)
  • Port Talbot - Portiwgal (1,501 milltir)
  • Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig - Feneswela (4,480 milltir)
  • Porthcawl - Brasil (4,329 milltir)
ffynhonnell y llun, Esri UK
disgrifiad o’r llunLlinell geodesig yn cysylltu Tywyn Gwynedd â Suriname yn Ne America