Anrhegion i gannoedd o anifeiliaid amddifad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Japhia Gough‎
Disgrifiad o’r llun, 'Mae'r nifer yr anrhegion yr ydym wedi'u derbyn yn anhygoel' medd y trefnwyr

I'r Iesu, nid i'r asyn y daeth y doethion a'u anrhegion. Ond eleni fe fydd cannoedd o anifeiliaid sydd wedi'u gwrthod yn derbyn rhoddion ar ddydd Nadolig wedi i apêl gasglu dros 1,000 o anrhegion.

Ym mis Hydref fe benderfynodd grŵp o gerddwyr cŵn yng Nghasnewydd lansio apêl bocs 'sgidiau er mwyn sicrhau bod cwningod, cathod a chŵn, y bu'n rhaid eu hachub, yn cael anrhegion.

Ers hynny mae dros fil o focsys wedi dod i law a phob un yn cynnwys amrywiaeth o atyniadau megis siwmperi Nadolig, bwyd a thwnneli.

"Allai'm credu bod yr ymateb wedi bod mor hael," medd Rachel Hunter, un o'r trefnwyr.

"Roeddwn ond yn disgwyl ryw ugain bocs ond mae'r ymateb wedi bod yn anhygoel."

Roedd y trefnwyr wedi bwriadu dod â'r casglu i ben fis diwethaf ond mi fydd y casglu yn parhau tan ddydd Nadolig er mwyn cyflwyno anrhegion i gartref cŵn Casnewydd, canolfan achub cathod Mittens a chanolfan cyfeillion anifeiliaid Rhondda Cynon Taf.

Ffynhonnell y llun, Abbie Webb
Disgrifiad o’r llun, Alfie gyda'i anrhegion
Ffynhonnell y llun, Cheryl Walker
Disgrifiad o’r llun, Paris y gath yn barod am ei hanrheg

Fe fydd y bocsys yn cael eu rhannu ddydd Sul - 700 ar gyfer cŵn, 200 ar gyfer cathod a 100 ar gyfer cwningod.

"Yn y bôn ry'm yn genedl o bobl sy'n caru anifeiliad," meddai Ms Hunter.

"Yn aml dy'n ni ddim yn meddwl am gŵn, cathod a chwningod di-gartre ond wrth i ni dynnu sylw pobl at anifeiliaid amddifad mae'r ymateb wedi bod yn anhygoel."

Ymhlith yr anrhegion mwyaf anarferol mae siaced i helpu cŵn ofnus yn ystod tân gwyllt a stormydd.

Ffynhonnell y llun, Julie McNaughton

Dywedodd Ms Hunter bod y tîm wedi penderfynu cynnwys cwningod yn yr apêl am mai nhw yw'r anifeiliaid sy'n cael eu gwrthod fwyaf ar ôl y Nadolig.

Yn dilyn llwyddiant y cynllun eleni mae'r tîm yn ystyried dod yn elusen gofrestredig er mwyn helpu mwy o anifeiliaid y flwyddyn nesaf - yn eu plith draenogod.

"Na nid yw anifail anwes ar gyfer y Nadolig yn unig - ac fe fydd y bocsys yma yn para blwyddyn," meddai Ms Hunter.