Carchar am 40 mis i bedoffeil o Geredigion

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed Powys

Mae pedoffeil o Geredigion, gafodd ei ddal wythnosau wedi iddo gael ei rhyddhau am drosedd debyg, wedi cael ei garcharu eto.

Fe wnaeth David John Williams, 54 oed o Aberystwyth, geisio meithrin perthynas gyda merch 14 oed y gwnaeth gyfarfod ar y we tra ar drwydded yn 2015.

Ond roedd Williams mewn gwirionedd yn siarad gyda dyn oedd yn ceisio cynorthwyo'r heddlu i ddal troseddwyr rhyw.

Cafodd ei garcharu am 40 mis yn Llys y Goron Abertawe wedi iddo gyfadde' ceisio hwyluso troseddau rhyw yn erbyn plant.

Dywedodd y Barnwr Geraint Walters ei fod yn "bryderus iawn" bod Williams wedi aildroseddu mor fuan ar ôl gadael y carchar ym mis Medi y llynedd.

Fe wnaeth Williams hefyd bledio'n euog i dorri gorchymyn atal niwed rhyw, ac fe fydd ei enw ar y gofrestr troseddwyr rhyw am gyfnod amhenodol.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys bod yr erlyniad wedi arwain at "droseddwr peryglus yn cael ei dynnu oddi ar y strydoedd".