Carcharu 'ffŵl llwyr' am yrru'n beryglus

Cyhoeddwyd

Mae dyn oedd eisoes wedi'i wahardd rhag gyrru wedi ei garcharu ar ôl cael ei ddal gan heddlu yn gyrru'n beryglus yng ngogledd Cymru.

Er i'r heddlu ddefnyddio teclyn 'stinger' i fyrstio teiars ei gar, fe wnaeth Leighton James Critchley o Fae Cinmel yrru am filltiroedd ar hyd lonydd bach rhwng Llanddulas ac Abergele gyda gwreichion yn tasgu o'r olwynion.

Fe blediodd yn euog i yrru'n beryglus, gyrru pan wedi'i wahardd, gyrru heb yswiriant a difrodi cell yr heddlu drwy gerfio'i enw ei hun a'i gariad ar ddrôr yn y gell.

Cafodd ei garcharu am flwyddyn, ei wahardd rhag gyrru am ddwy flynedd arall a chael gorchymyn i sefyll prawf gyrru estynedig.

Fe gafodd Critchley ei ddisgrifio gan ei fargyfreithiwr ei hun, Simon Killeen, fel "ffŵl llwyr" a dywedodd y Barnwr Niclas Parry fod hwn yn "achos gwael o yrru peryglus am gyfnod hir".