Galw am orsaf drenau newydd i hybu economi Ceredigion

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Cyngor Ceredigion
disgrifiad o’r llunDyluniad o'r orsaf arfaethedig yn Bow Street

Byddai gorsaf drenau newydd yng Ngheredigion yn cael effaith enfawr ar economi'r rhanbarth, medd Aelod Cynulliad Llafur.

Cafodd orsaf Bow Street, ar reilffordd y Cambrian i'r gogledd o Aberystwyth, ei gau yn 1965 o ganlyniad i doriadau.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud cais am £6.8m - tri chwarter cost gorsaf newydd - gan Lywodraeth y DU ar gyfer y cynllun.

Dywedodd AC Canolbarth a Gorllewin Cymru, Eluned Morgan bod achos economaidd "cryf iawn" am y prosiect, yn enwedig gyda champws prifysgol newydd yn agor.

'Allweddol'

"Mae isadeiledd yn allweddol i agor y cysylltiadau i Aberystwyth a thu hwnt," meddai.

"Mae cynnydd wedi bod yng ngweithgaredd economaidd yr ardal, gan gynnwys campws newydd Prifysgol Aberystwyth gerllaw.

"Bydd yr orsaf yn lleihau traffig, hybu busnesau, lleihau llygredd a darparu system drafnidiaeth allweddol i deithwyr a'r henoed."

ffynhonnell y llun, Ben Brooksbank/Geograph
disgrifiad o’r llunGorsaf Bow Street yn 1962 - cafodd ei gau tair blynedd yn ddiweddarach

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud cais am £6.8m ar ffurf grant ar gyfer y cynllun, fyddai hefyd yn cynnwys maes parcio a safle bws.

Dywedodd Ysgrifennydd Economi Cymru, Ken Skates ei fod wedi cyflwyno cais "cryf" ar gyfer 75% o gost yr orsaf newydd - yr uchafswm y byddai Llywodraeth y DU yn gallu ei roi.

Llywodraeth Cymru fyddai'n darparu'r £1.7m fyddai ei angen ar gyfer ariannu gweddill y cynllun.

Mae dyluniad yr orsaf arfaethedig wedi cael ei arddangos mewn digwyddiad cyhoeddus, a pe bai'n cael ei gymeradwyo, y gobaith yw y byddai'n agor yn 2019.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ceredigion bod "cryn dipyn o gefnogaeth" wedi bod i'r cynllun yn ystod ymgynghoriad.

Mae disgwyl i'r awdurdod gael gwybod yn gynnar yn 2017 os fydd Llywodraeth y DU yn darparu arian ar gyfer y cynllun.