Pryder am doriadau i wasanaethau cerddoriaeth ysgolion

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae cyn-gadeirydd adolygiad Llywodraeth Cymru o wasanaethau cerddorol ysgolion Cymru yn amau a oes ewyllys gwleidyddol yng Nghymru i sicrhau bod gwasanaethau cerddoriaeth mewn ysgolion yn ddigon o flaenoriaeth.

Yn ôl Emyr Wynne Jones, sy'n ymgynghorydd cerddoriaeth ac yn gyn-drefnydd cerddoriaeth Ceredigion a Sir Gaerfyrddin, mae llai o gerddorion safonol yn dod drwy'r system erbyn hyn.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud fod cerddoriaeth yn "parhau i fod yn rhan bwysig o'r cwricwlwm yng Nghymru".

"Mae'n rhaid i ni fel cenedl benderfynu faint o flaenoriaeth yw hon," meddai Mr Jones wrth raglen Taro'r Post Radio Cymru.

"Oes 'na ewyllys gwleidyddol yma yng Nghymru i sicrhau bod hwn yn ddigon o flaenoriaeth i ni fel cenedl? Dwi'n pryderu nad oes 'na."

"Dwi'n deall yn fwy na neb y cyd-destun, y pwysau sydd ar ysgolion yn ariannol, y pwysau sydd ar awdurdodau lleol yn ariannol.

"Dwi'n deall y cyd-destun hynny, ond yng nghanol hyn i gyd dwi ddim yn siŵr bod 'na wir ewyllys i fynd i'r afael â'r sefyllfa."

'Llai o gerddorion'

Bu Mr Jones yn arwain Cerddorfa Ieuenctid y Tair Sir am 18 mlynedd, ac mae'n pryderu beth fydd y diffyg ewyllys yn ei olygu o ran datblygu cerddorion y dyfodol.

"O'r hyn dwi'n ei weld mae llai a llai o gerddorion safonol yn dod trwy'n system ni o ganlyniad i'r toriadau hyn, ac yn y dyfodol bydd pobl yn gofyn beth sydd wedi mynd o'i le," meddai.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Rhys Taylor wedi gweithio fel cyfarwyddwr cerdd ar sioeau fel West Side Story

Dywedodd cyn-enillydd Tlws y Cerddor ac Ysgoloriaeth Bryn Terfel, Rhys Taylor wrth y rhaglen bod angen addasu'r system.

"Mae'r holl blant yma'n ysu at ddysgu offeryn," meddai.

"Os yw'r llywodraeth yn dweud eu bod nhw am dalu i brynu offerynnau, allwch chi ddim llwytho offerynnau mewn i'r system a pheidio rhoi hyfforddwyr i hyfforddi.

"Byddai hynny'n wastraff arian a waeth iddyn nhw wario fo ar rywbeth arall.

"Mae'r athrawon yn hollbwysig, a heb yr athrawon fydd 'na ddim hyfforddiant, fydd 'na ddim mwynhad a fydd y plant a phobl ifanc methu cael gwersi."

'Trist ofnadwy'

Bu'r gitarydd Peredur Ap Gwynedd, sy'n aelod o fand Pendulum sy'n chwarae ar draws y byd, yn sôn wrth y rhaglen hefyd am bwysigrwydd y gwersi offerynnol a gafodd yn yr ysgol.

"O'dd yr athrawon cerdd oedd yn yr ysgol efo fi yn lot fawr o help," meddai.

"Byddai'n drist ofnadwy pe bai rhywun ddim yn cael y cyfle yna i wneud fel nes i."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Peredur ap Gwynedd wedi chware gydag artistiaid fel Natalie Imbruglia, Sophie-Elis Bextor a Faithless

Wrth ymateb dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod cerddoriaeth yn "parhau i fod yn rhan bwysig o'r cwricwlwm yng Nghymru".

"Rydym wedi ymrwymo i ddarparu pobl ifanc â chyfleoedd i ddatblygu eu dawn gerddorol mewn ysgolion a thrwy grwpiau cerddoriaeth," meddai.

"Mae astudiaeth ddichonoldeb at sefydlu Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth wedi digwydd a bydd datganiad ffurfiol arno yn gynnar flwyddyn nesaf."