Gwrthod cais am gynllun hydrodrydanol ger Betws-y-Coed

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Yr Afon Conwy ym Metws-y-Coed

Mae cynlluniau dadleuol am brosiect ynni dŵr gwerth £12m ym Mharc Cenedlaethol Eryri wedi cael eu gwrthod.

Roedd RWE Innogy UK wedi gwneud cais am drwydded i ddargyfeirio dŵr o'r Afon Conwy i gyflenwi cynllun hydrodrydanol ger Betws-y-Coed.

Roedd ymgyrchwyr yn ofni y byddai'r prosiect yn arwain at ddifetha rhaeadr gerllaw, gyda llai o ddŵr yn teithio trwyddo.

Fe wnaeth Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wrthod rhoi caniatâd i'r cynllun, gan ddweud y byddai'n cael effaith niweidiol ar yr amgylchedd lleol.

Roedd RWE yn dweud y byddai'r cynlluniau am orsaf bŵer hydrodrydanol ger Rhaeadr y Graig Lwyd wedi darparu trydan ar gyfer mwy na 3,200 o gartrefi.

Byddai'r cynllun wedi gweld yr orsaf yn cael ei hadeiladu 400m i fyny'r afon o'r rhaeadr.

Ond ddydd Iau fe wnaeth CNC wrthod trwydded ar ei gyfer am y byddai'n tynnu gormod o ddŵr o'r afon ar rai adegau.

'Ased naturiol pwysig'

Dywedodd pennaeth gweithrediadau CNC ar gyfer y gogledd, Sian Williams: "Mae'r Conwy yn ased naturiol pwysig i'r ardal a ry'n ni wedi cynnal asesiad manwl o'r cais cyn dod i'r penderfyniad yma.

"Ry'n ni'n cefnogi datblygiadau cynaliadwy yn y llefydd cywir.

"Ond mae'r dystiolaeth ry'n ni wedi'i graffu yn dangos y gall y cais gafodd ei gyflwyno niweidio'r amgylchedd lleol. Oherwydd hynny, ni allwn ni gymeradwyo trwydded."

Ym mis Mawrth, fe wnaeth pwyllgor cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri hefyd wrthod cymeradwyo'r cynllun.

Mae BBC Cymru wedi gofyn am sylw gan RWE.