'Adeiladu pontydd' yw neges Nadolig Archesgob Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Yr Eglwys yng Nghymru
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Dr Barry Morgan yn ymddeol ar ei ben-blwydd yn 70 oed ym mis Ionawr

Dylai Cristnogion "adeiladu pontydd, nid muriau" meddai Archesgob Cymru yn ei neges Nadolig.

Dyma neges Nadolig olaf y Gwir Barchedig Dr Barry Morgan, fydd yn ymddeol yn y flwyddyn newydd.

O ystyried y brwydro yn Syria, sefyllfa ffoaduriaid, a therfysgaeth ar draws y byd, "mae angen pobl, sydd yn ymestyn allan at bobl eraill" yn ôl Dr Morgan.

"Rwy'n gofyn i Gristnogion wneud hynny yn arbennig, oherwydd dyna yw natur Duw ein Iesu Grist," meddai.

Ychwanegodd hefyd bod lle i bobl Cymru helpu eraill sy'n llai ffodus na ni ein hunain "gan fod gennym draddodiad o groesawu pobl o dras wahanol, pobl o wledydd eraill".

Roedd canmoliaeth ganddo i gynghorau Cymru, sydd wedi rhoi croeso i ffoaduriaid o Syria.

"Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru wedi dweud eu bod nhw yn fodlon derbyn ffoaduriaid, ac mae rhai wedi derbyn rhai yn barod," meddai.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Joanna Penberthy ei hethol yn esgob newydd Tyddewi ym mis Tachwedd

Fe dynnodd yr Archesgob sylw hefyd at y ffaith taw eglwysi, neu grwpiau Cristnogol sy'n gyfrifol am nifer o fanciau bwyd dros gyfnod y Nadolig, a bod hynny yn fodd i Gristnogion "ddangos eu bod nhw yn caru pobl, y tu allan i'w muriau nhw fel petai".

Bydd yr Archesgob yn camu o'r neilltu yn y flwyddyn newydd wedi 14 o flynyddoedd yn arwain yr Eglwys yng Nghymru.

Mae'n sôn hefyd yn ei neges Nadolig olaf am ei falchder ei bod hi'n bosib bellach i ferched gael eu hordeinio yn Esgobion.

"Fis nesaf, byddaf yn ordeinio'r wraig gyntaf fel Esgob Tŷ Ddewi.

"Mae hi wedi bod yn frwydr galed i ferched rwy'n meddwl, ac rwy'n credu fod yn wych bod yr Eglwys yng Nghymru wedi ymgymryd â hynny, ac wedi penderfynu bod Joanna Penberthy yn Esgob teilwng."