Ateb y Galw: Ed Thomas

Cyhoeddwyd

Y dramodydd, cyfarwyddwr a'r cynhyrchydd Ed Thomas sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma wedi iddo gael ei enwebu gan Ed Talfan yr wythnos diwethaf.

Beth ydy dy atgof cyntaf?

Sefyll ar gownter cig siop fwtchwr fy nhad, a Mamgu yn trio gwneud i fi ganu. O'n i'n dair mlwydd oed - a ganes i ddim byd.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Lynne Burnett yn Ysgol Ynyscedwyn, Ystradgynlais - o'dd gwallt melyn mewn bun 'da hi. Exotic i grotyn wyth mlwydd oed.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Cymru yn pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Dwi'n Gymro, licio gwin coch, a dwi'n emosiynol - deadly combination yn enwedig wedi hanner nos gyda theulu a ffrindie.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Wele ateb y cwestiwn diwethaf - gan ychwanegu siarad politics wedi hanner nos.

ffynhonnell y llun, BaftaCymru
disgrifiad o’r llunEd yn seremoni Bafta Cymru 2014

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Y cae bwys Pwll Ceffyle yn Abercraf - fues i jest â boddi yno. Ar wahân i hynny, atgofion melys iawn o blentyndod braf.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Lwcus iawn i gael nifer fawr dros y blynydde gyda ffrindie a teulu - yn cynnwys un bore yn cerdded rownd Palermo gyda hen ffrind oedd yn meddwl bo' fi'n geffyl. Ac, wrth gwrs, y nosweth y ganwyd fy merch fach, Efa.

Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Ystyfnig, ffyddlon, ffraeth.

Beth yw dy hoff lyfr?

Casgliad o gerddi WB Yeats - yn enwedig y gerdd The Second Coming.

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

Mam a Dad - fuo' nhw farw yn 2007 a 2012. Pob Nadolig yn llawn gwyddau, twrcis, siop yn llawn sŵn a chwerthin.

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

Finding Dory!

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Dod â phawb fi'n nabod sy' 'di marw, pawb dwi wedi caru, pawb dwi dal yn caru at ei gilydd, am un parti ola' boncyrs, heb reolau a heb regrets.

ffynhonnell y llun, youtube
disgrifiad o’r llunCafodd Ed ei urddo yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth yn 2014

Dy hoff albwm?

A Love Supreme gan John Coltrane.

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - be' fyddai'r dewis?

Prif gwrs: Spaghetti Vongole fel ma' nhw'n 'neud yn syml ac yn wych yn Yr Eidal.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai o/hi?

Y boi sy'n sgorio'r winning try yn y funud ola' yn erbyn yr All Blacks, tro' nesa ni'n maeddu nhw... (dal i freuddwydio).

Pwy sy'n Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Bedwyr Williams

Pynciau Cysylltiedig