Darganfod achos o ffliw adar yn Llanelli

  • Cyhoeddwyd
hwyiaid

Mae Canolfan Wlypdir Llanelli wedi cau dros dro ar ôl i hwyaden wyllt oedd â straen H5N8 o ffliw adar gael ei darganfod yn farw mewn aber afon gerllaw.

Dyma'r achos cyntaf i gael ei gadarnhau yng Nghymru, a'r achos cyntaf mewn aderyn gwyllt ym Mhrydain.

Cafodd yr un straen o'r ffliw adar ei gadarnhau ar fferm dwrcïod yn Sir Lincoln ar Ragfyr 16, ac mae wedi cael ei ddarganfod mewn adar mewn sawl gwlad yn Ewrop, y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica.

Yn ôl yr Ymddiriedolaeth Adar Gwyllt a Gwlypdiroedd sy'n rhedeg y ganolfan yn Llanelli, tydi darganfod achos o'r ffliw yno ddim yn annisgwyl, ac mae nhw wedi bod yn cadw golwg manwl am arwyddion o'r afiechyd mewn adar yn ystod y gaeaf.

Perygl i bobl yn 'isel iawn'

Mae nhw hefyd yn pwysleisio nad ydi o yn straen o ffliw adar all gael ei drosglwyddo i bobl.

Fe fydd y ganolfan yn Llanelli ynghau wrth i'r staff yno gynyddu eu mesurau i oruchwylio eu hadar eu hunain ac adar gwyllt yn y warchodfa. Does dim awgrym hyd yma pryd y bydd y ganolfan yn debygol o ail-agor.

Fe gadarnhaodd Prif Filfeddyg Cymru, Dr Christianne Glossop ddydd iau bod prawf wedi dangos bod yr hwyaden farw wedi cael ei heintio â straen H5N8 o ffliw adar.

Mae camau eisoes wedi eu cymryd yng Nghymru i geisio gwarchod adar, gyda phobl sy'n cadw dofednod wedi cael gorchymyn i gadw'u hadar o dan do.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Materion Gwledig, Lesley Griffiths AC bod y perygl i bobl yn "isel iawn", a bod dofednod yn ddiogel i'w bwyta.