Arestio dau ar ôl rhybudd am ecstasi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Fiona Measham / The Loop

Mae Heddlu'r Gogledd wedi arestio dau berson ar ôl i ddau o bobl ifanc gael eu taro'r wael wedi iddyn nhw gymryd yr hyn y mae'r heddlu'n gredu oedd yn dabledi ecstasi 'tedi bêr' pinc.

Cafodd dau ddyn ifanc o ardal De Gwynedd eu cludo i'r ysbyty dros y penwythnos ar ôl bod mewn parti.

Roedd un yn wael iawn, ac fe fu mewn uned gofal dwys, ond mae'r ddau bellach wedi gwella ac adref gyda'i teuluoedd.

Mae'r heddlu wedi rhybuddio pobl ifanc ynglŷn â pheryglon cymryd y tabledi.

Annog pobl i feddwl yn ofalus

Yn ôl yr heddlu roedden nhw'n credu o'u hymholiadau cychwynnol bod y ddau ddyn ifanc wedi cymryd ecstasi.

Ddydd iau dywedodd yr Arolygydd Dewi Jones: "O ganlyniad i'n hymchwiliad i'r mater yma, cafodd gwarant ei chyhoeddi ym Mhenrhyndeudraeth dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau, a chafodd cyflenwad o gyffuriau ei ddarganfod. "

"Mae dau ddyn ifanc wedi cael eu harestio ac yn y ddalfa ar hyn o bryd".

Mae'r heddlu a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaldr wedi annog pobl i feddwl yn ofalus ac i beidio cymryd cyffuriau anghyfreithlon.

Dywedodd Dr Hywel Hughes sy'n ymgynghorydd yn yr Adran Argyfwng yn Ysbyty Maelor Wrecsam: "Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweld cynnydd yn nifer y bobl yr ydym yn gofalu amdanyn nhw oherwydd eu bod yn wael iawn ar ôl cymryd sylweddau seicoactif."

"Mae'n anodd gwybod beth sydd yn y sylweddau yma, ac fe allan nhw fod yn farwol", meddai. "Petaech yn gweld yr effaith y gallan nhw eu cael, fe fyddech yn meddwl ddwywaith. Tydi hi ddim yn werth mentro".