Fideos: Plant Pencae a'r Nadolig

Mae hi'n waith caled bod yn Siôn Corn Noswyl Nadolig, a bydd angen digon o fwyd a diod arno i'w gadw i fynd tra'n ymweld â chartrefi plantos ar hyd a lled Cymru.

Dyma blant Ysgol Gynradd Pencae, Llandaf yng Nghaerdydd yn rhoi ychydig o gyngor i chi ar beth i wneud, a pheidio gwneud, Noswyl Nadolig.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Plant Pencae yn rhannu'u doethineb am Noswyl Nadolig

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Plant Ysgol Pencae, Caerdydd yn disgrifio'r hyn mae Siôn Corn yn hoffi ei fwyta

Straeon perthnasol