Buddsoddi £16m mewn technoleg ddiagnostig ysbytai Cymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images

Fe fydd dros £16m yn cael ei fuddsoddi mewn technoleg ddiagnostig yn ysbytai Cymru dros y misoedd nesaf.

Yn y buddsoddiad cyntaf o'i fath gan Lywodraeth Cymru bydd technoleg newydd, arloesol yn cymryd lle nifer o sganwyr MRI, peiriannau mamograffi a phelydr x sy'n cael eu defnyddio ar y safleoedd ar hyn o bryd.

Y bwriad yw gwella profiadau cleifion a gwneud ein hysbytai yn fwy effeithlon.

Mae'r gwasanaethau o'r fath dan bwysau, ac wrth siarad gyda BBC Cymru, dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething bod y buddsoddiad gwerth £16.3m yn dangos bod Llywodraeth Cymru yn ymdrechu'n fawr i ateb y galw.

"Mae pob rhan o'r Gwasanaeth Iechyd a phob cenedl angen parhau i fuddsoddi mewn gwasanaethau diagnostig," meddai

"Gyda buddsoddiad sylweddol wedi ei gyhoeddi heddiw, ynghyd â bron £7m yn yr hwb diagnostig wnes i gyhoeddi yn gynharach fis yma, mae'n dangos ein bod ni yn gwneud camau breision er mwyn gwella amseroedd aros a gwneud yn siŵr bod gennym ni wasanaeth cynaliadwy o safon uchel gyda'r offer diweddaraf ar gyfer ein cleifion a'n staff."

Dylai'r peiriannau newydd gael eu gosod erbyn diwedd mis Mawrth 2017.

Yn ogystal â'r buddsoddiad sydd wedi'i gyhoeddi heddiw, yng nghyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru, mae buddsoddiad pellach gwerth £15m wedi'i glustnodi ar gyfer cyfarpar diagnostig yn y flwyddyn ariannol nesaf hefyd.

Mae'r cyllid yn cynnwys:

  • Offer delweddu diagnostig - £1.5m - Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg
  • Ystafelloedd MRI a mamograffeg - £2.65m - Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
  • Sganwyr MRI - £1.68m - Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr
  • Camerâu Gamma uwch-dechnoleg newydd - £4.5m - Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro
  • Sganiwr CT - £1.74m - Bwrdd Iechyd Cwm Taf