Band-eang araf yn rhwystro flogwyr rhag datblygu

David Grundy
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Mae rhai o flogwyr amlycaf Cymru yn dweud bod band-eang araf yn eu rhwystro rhag datblygu eu busnesau.

Yn ôl Huw Richards o Dregaron, sy'n creu fideos garddio, mae'n gorfod llwytho ei ddeunydd ar y we oddi cartref am ei fod yn cael trafferthion.

Mae'r flogwraig harddwch Natasha Lee hefyd yn dweud bod band-eang araf yn gallu golygu bod yn rhaid i unigolion rhoi'r gorau iddi.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud mai ei bwriad yw "sicrhau band-eang dibynadwy, cyflym i bob eiddo yng Nghymru".

Bywoliaeth o YouTube

Mae datblygiad gwefannau cymdeithasol fel YouTube wedi arwain at gyfleoedd newydd i bobol ifanc Cymru i ennill bywoliaeth, ac mae'r nifer sy'n rhoi fideos ar y gwasanaeth ar gynnydd.

Ond mae band-eang araf yn gallu achosi problemau.

Dywedodd Huw, sydd â 7.3 miliwn o bobl yn gwylio ei fideos: "Un peth sydd yn dal fi yn ôl yw wi-fi a broadband yma yn Nhregaron.

"Mae wir yn araf iawn, a dw i ddim yn credu bod e'n deg pan mae pobl a busnesau yn dweud ei bod ni am gael broadband ffibr optig, ond dyw e ddim yn dod."

Disgrifiad, Mae Huw Richards yn dweud bod wi-fi a band-eang araf yn "dal flogwyr 'nôl"

Dywedodd ei fod yn gorfod mynd i'r coleg i lwytho eu fideos ar y we.

Fe gafodd Natasha Lee o'r Wyddgrug broblemau tebyg y llynedd pan wnaeth hi symud tŷ. Roedd ei thŷ newydd yn yr un pentref a'i hen gartref.

"Yn y tŷ arall roedd y wi-fi yn araf. Nes i symud fan hyn ac mi oedd e'n amhosib," meddai.

"O'n i ddim yn gwybod sut oeddwn yn mynd i barhau.

"O'n i'n meddwl byddai'n rhaid i fi fynd i'r caffi Costa lleol er mwyn defnyddio eu wi-fi nhw er mwyn llwytho'r fideos. Ac fe wnaeth y sefyllfa barhau am ryw bedwar mis."

Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun, Mae Llywodraeth Cymru yn dweud ei bod yn ceisio dod a band-eang cyflym i bawb

Mewn datganiad, dywedodd y dirprwy-weinidog sgiliau a gwyddoniaeth, Julie James ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae Superfast Cymru yn adeiladu'r isadeiledd er mwyn dod a band-eang cyflym i ardaloedd nad oedd cwmnïau masnachol yn cynllunio ar eu cyfer, yn enwedig ardaloedd gwledig.

"Mae'n waith enfawr gyda sawl her. Mae'n bwysig cofio na fyddai gan sawl rhan o Gymru unrhyw fynediad i fand eang cyflym heb ymyrraeth Superfast Cymru.

"Ein bwriad yw sicrhau band-eang dibynadwy, cyflym i bob eiddo yng Nghymru."

Meithrinfa Huw: Huw Richards

Mae Huw Richards, 17, o Langeitho ger Tregaron, yn creu fideos garddio. Mae ganddo un o'r sianeli garddio mwyaf poblogaidd ar YouTube - ac mae wedi ennill £12,000 o'i fideos.

"Wnes i ddechrau'r sianel pan o'n i'n 12 oed, felly tua phum mlynedd yn ôl, ac mae o wedi tyfu at saith miliwn o views," meddai

"Yr hyn dwi'n trio ei ddangos i bobl ydy eich bod chi'n gallu tyfu bwyd eich hunain a'i fod yn eithaf hawdd i'w wneud.

"Dwi'n dangos pethau fel sut i blannu betys at sut i dyfu tatws yn well."

Mae Huw yng nghanol ei astudiaethau Safon Uwch yng Ngholeg Llanymddyfri ac yn bwriadu ehangu ei sianel YouTube ar ôl ei arholiadau.

Tanysgrifwyr: 37,511

Gwylwyr: 7.3 miliwn

Sianel Harddwch Natasha Lee

Mae Natasha Lee o'r Wyddgrug yn creu fideos sy'n dangos i bobol sut mae paentio'u hewinedd.

"Dwi'n dechnegydd ewinedd ac yn therapydd harddwch," meddai.

"Dwi'n trio gwneud fideos sy'n apelio at bobl o bob oed, ond yn cofio bod sgiliau pawb yn wahanol hefyd.

"Dwi ddim yn cael fy nhalu i gynnwys unrhyw gynnyrch yn fy fideos, ond os dwi'n licio rhywbeth, mi fyddai yn ei ddefnyddio ac yn dweud lle mae o ar gael."

Yn y flwyddyn newydd bydd Natasha yn gwneud gwaith ffilmio gyda sianeli teledu, yn y gobaith o ehangu ei chynulleidfa.

Tanysgrifwyr: 101,080

Gwylwyr: 16.1 miliwn