Carcharu dyn am lofruddio'i gariad ar ôl iddo ei llosgi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru

Mae dyn 62 oed wedi ei garcharu am oes am lofruddio ei gariad wedi iddo ei chynnau ar dân.

Fe blediodd Raymond O'Connell yn euog i lofruddio Lynne Braund yn y Barri nôl ym mis Awst, drwy daflu hylif taniwr sigarennau drosti a'i thanio.

Roedd O'Connell yn gwybod fod Ms Braund yn ofnus o dân yn dilyn marwolaeth ei phlentyn mewn tân mewn tŷ nol yn yr 1990au.

Fe ddisgrifiodd y barnwr y drosedd fel ymosodiad ffiaidd.

Ar ôl tanio corff Ms Braund, ei gariad ers 17 mlynedd, fe gerddodd O'Connell allan o'r tŷ heb gynnig unrhyw gymorth iddi.

Fe wnaeth Ms Braund ddioddef llosgiadau i 20% o'i chorff, ond bu farw yn yr ysbyty deng niwrnod yn ddiweddarach.

Ar ôl cael ei arestio fe gyfaddefodd O'Connell wrth yr heddlu mai ei fwriad oedd i'w dychryn yn unig. Roedd yn credu y gallai hi ddiffodd y fflamau ei hun.

Dywedodd Catrin Davies ar ran Gwasanaeth Erlyn y Goron: "Mae'r ddedfryd heddiw yn golygu fod cyfiawnder, gan fod Raymond O'Connell wedi pledio'n euog i'r drosedd erchyll hon.

"Mae diwedd yr achos yn garreg filltir bwysig i deulu Ms Braund, ac i'r timau fu'n ymchwilio ac erlyn yr achos."