Dynes wedi ei arestio yn dilyn gwrthdrawiad yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd

Mae dynes wedi ei harestio dan amheuaeth o achosi anafiadau difrifol i blentyn drwy yrru'n beryglus yng Nghaerdydd.

Fe gafodd yr heddlu eu galw i ardal orllewinol heol y Bontfaen, am 12:15 brynhawn Mawrth yn dilyn gwrthdrawiad rhwng y car a'r plentyn.

Fe gafodd y ferch ei chludo i'r ysbyty mewn hofrennydd gydag anafiadau i'w phen ac mae hi'n parhau i fod mewn cyflwr difrifol.

Mae'r ddynes wedi ei rhyddhau ar fechnïaeth wrth i'r heddlu barhau gyda'u hymchwiliad.