Y Dreigiau 'wedi canslo' polisi yswiriant cyn-chwaraewr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Bu'n rhaid i Andrew Coombs ymddeol oherwydd anaf i'w ben-glin

Mae cyn-chwaraewr rygbi Cymru, Andrew Coombs yn dweud ei fod "yn ddig ac yn siomedig" bod rhanbarth y Dreigiau wedi dod a'i bolisi yswiriant i ben.

Fe wnaeth y clo anafu ei ben-glin ym mis Ebrill 2015, a bu'n rhaid iddo ymddeol ychydig dros flwyddyn yn ddiweddarach o'i herwydd.

Dywedodd Coombs, 32, bod ganddo "filoedd o bunnau o filiau meddygol i dderbyn gofal angenrheidiol sydd ddim ar gael ar y Gwasanaeth Iechyd" mewn ymdrech i wella ei ben-glin.

Ond mae'r Dreigiau wedi dweud eu bod wedi parhau i ariannu triniaeth Coombs am fisoedd wedi ei ymddeoliad, a'u bod wedi cynnig cefnogaeth iddo oedd yn mynd y tu hwnt i'r gofynion cytundebol.

Trafodaethau

Ysgrifennodd Coombs ar ei gyfrif Twitter: "Roedd y polisi yn darparu triniaeth feddygol allweddol i'r anaf difrifol wnaeth ddod a fy ngyrfa i ben, wnes i ei ddioddef wrth chwarae i'r rhanbarth."

Aeth ymlaen i ddweud na gafodd y cyfle i ariannu'r polisi ei hun, er bod y rhanbarth "wedi rhoi sicrwydd iddo y byddai'r opsiwn yma ar gael".

Dywedodd llywydd Cymdeithas Chwaraewyr Rygbi Cymru a chyn-gefnwr Cymru, Rhys Williams, eu bod wedi cynnal trafodaethau gyda Coombs ers ei anaf.

"Roedden ni'n ymwybodol o'r sefyllfa cyn iddo fynd yn gyhoeddus ddoe [ddydd Mercher]," meddai.

"Byddwn yn parhau i'w gefnogi ym mhob mater am les chwaraewyr."

'Cefnogaeth sylweddol'

Ond mewn ymateb dywedodd prif weithredwr y Dreigiau, Stuart Davies bod y rhanbarth yn "siomedig" gyda sylwadau Coombs, a bod y polisi yswiriant wedi dod i ben oherwydd bod y rhanbarth bellach am ariannu'r driniaeth feddygol eu hunain.

"Ni roddwyd unrhyw sicrwydd i Andrew y byddai'r yswiriant meddygol preifat yn cael ei drosglwyddo, cyn neu ar ôl ei ymddeoliad," meddai Stuart Davies.

"Fodd bynnag, hoffwn bwysleisio y cafodd Andrew gynnig cefnogaeth ariannol sylweddol y tu hwnt i'r gofynion cytundebol cyn iddo ymddeol, a hynny oherwydd ei wasanaeth hir i'r rhanbarth.

"Fel pob sefydliad rygbi proffesiynol, rydyn ni hefyd yn ariannu cost premiymau er mwyn cynnig cymorth ariannol i chwaraewyr sydd yn dioddef anaf sydd yn dod â'u gyrfa i ben, er mwyn sicrhau bod y chwaraewyr hynny'n cael eu gofalu amdano'n ariannol yn dilyn ymddeoliad dan y fath amgylchiadau."

Ychwanegodd Stuart Davies fod y rhanbarth wedi cynnig i Coombs y gallai barhau i ddefnyddio staff a chyfleusterau meddygol y Dreigiau.

"Rydyn ni'n teimlo ein bod ni wedi ymddwyn yn broffesiynol ac yn rhesymol yn y ffordd rydyn ni wedi delio ag Andrew, o ran rhoi pob cyfle iddo ddychwelyd i'r tîm cyn iddo ymddeol, ac yn ein cefnogaeth barhaus ers iddo ymddeol," meddai.

Straeon perthnasol