Cyfaill wedi ceisio achub ei ffrind o'r dŵr

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, submitted
disgrifiad o’r llunBu farw William George Davies ar ôl syrthio i'r mor ar 31 Awst

Clywodd cwest yn Aberystwyth sut y ceisiodd dyn achub ei ffrind wedi iddo syrthio i'r môr o gwch cyflym.

Bu farw William George Davies, 63 oed o'r Borth, ar ôl syrthio i'r môr ger Aberystwyth ym mis Awst.

Fe syrthiodd ei gyfaill, Alan Jones, i'r dŵr hefyd ond fe lwyddodd i oroesi.

Cofnododd y crwner Peter Brunton farwolaeth drwy anffawd.

disgrifiad o’r llunCafodd y cwch ei weld yn troelli yn y môr oddi ar Aberystwyth.

Dywedodd Mr Brunton fod ganddo "bryderon" nad oedd y ddau ddyn yn gwisgo siacedi achub ar y pryd, bod y môr yn arw, a bod Mr Jones wedi datgysylltu'r cortyn argyfwng fyddai wedi diffodd injan y cwch yn otomatig petai'n syrthio i'r dŵr.

Roedd y dynion wedi mynd allan i bysgota am 07:30 ar 31 Awst, ond fe benderfynon nhw ddychwelyd yn fuan wedyn gan fod Mr Davies wedi dechrau teimlo'n anhwylus.

Wrth i'r cwch nesáu at harbwr Aberystwyth, fe aeth y môr yn fwy garw, ac fe ddatgysylltodd Mr Jones y cortyn argyfwng er mwyn gallu sefyll a chael golygfa well wrth lywio'r cwch.

Cafodd y dynion eu taflu i'r dŵr wedi i'r cwch daro ton fawr.

Fe aeth y cwch drostyn nhw, a dywedodd Mr Jones fod Mr Davies, oedd ddim yn gallu nofio'n gryf, wedi mynd i banig.

disgrifiad o’r llunGwasanaeth y Bad Achub

Fe geisiodd helpu ei ffrind allan o'r dŵr, ond doedd Mr Davies ddim yn anadlu.

Dywedodd Mr Jones iddo orfod gollwng gafael yn ei ffrind yn y pen draw am ei fod yn poeni y byddai ef ei hun yn boddi.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw wedi i'r cwch gael ei weld yn troelli yn y dŵr.

Fe geisiodd gwirfoddolwyr adfywio Mr Davies, ond aflwyddiannus fu'r ymdrechion.

Dywedodd y crwner Mr Brunton fod y digwyddiad yn "drasiedi hollol annisgwyl".

Wrth roi teyrgned i Mr Davies, dywedodd Amanda Jane Jones, gwraig Alan Jones, fod ei gŵr wedi ceisio achub ei ffrind gorau.

Diolchodd hefyd i'r Wasanaeth Achub yr RNLI am eu gwaith.