Plismon yn ceisio am iawndal ar ôl methu â chael swydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cais Howard Roberts yn aflwyddiannus

Mae swyddog heddlu wedi cael caniatâd i fwrw 'mlaen â chais am iawndal, wedi iddo fethu a gwireddu ei freuddwyd o gael ei benodi'n Brif Gwnstabl yng Nghymru.

Fe ymgeisiodd Howard Roberts, cyn Ddirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Sir Nottingham, am swydd Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed Powys yn 2008, ond bu ei gais yn aflwyddiannus.

Ian Arundale, sydd bellach wedi ymddeol, gafodd y swydd, a hynny yn dilyn cyfarfod dewis yr oedd Kate Flannery, swyddog o Arolygiaeth Cwnstabliaeth ei Mawrhydi, yn bresennol ynddo.

Mae Mr Roberts wedi ennill yr hawl i gael gwrandawiad llawn i'w gais am iawndal yn erbyn Ms Flannery a swyddfa'r Twrnai Cyffredinol.

Cafodd cais gwreiddiol Mr Roberts ei wrthod gan farnwr yn Llys Sirol Caerdydd ym mis Gorffennaf, ond yn yr Uchel Lys yng Nghaerdydd, penderfynodd Mr Ustus Lewis i newid y dyfarniad hwnnw.

Disgrifiad o’r llun,
Ian Arundale gafodd ei benodi'n Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed Powys yn 2008

Mae Mr Roberts yn dadlau fod Ms Flannery wedi gwneud datganiadau "ffug ac esgeulus" amdano wrth y panel dewis, a ddylanwadodd ar eu penderfyniad.

Mae'n dadlau, wrth wneud hynny, ei bod wedi methu yn ei "dyletswydd i ofalu" amdano, a sicrhau fod y datganiadau yn wir.

Mae Mr Roberts yn ymgeisio am iawndal am iddo "fethu a gwireddu ei uchelgais oes o ddod yn Brif Gwnstabl yng Nghymru".

Mae e hefyd eisiau iawndal am yr incwm a gollodd o fod wedi methu â chael y swydd.

Dadl cyfreithwyr Ms Flannery yw ei bod hi wedi gweithredu'n gywir o fewn ei swydd, ac nad oedd arni unrhyw "ddyletswydd i ofalu" am Mr Roberts.

Wrth ganiatau cais Mr Roberts i gael ymgeisio am iawndal, dywedodd Mr Ustus Lewis fod yna "gamgymeriad cyfreithiol" wedi ei wneud yn y dyfarniad gwreiddiol.