Tata: Anfodlonrwydd gweithwyr am bensiynau llai

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Gwaith Port Talbot yw ffatri fwyaf Tata, gan gyflogi mwy na 4,000 o weithwyr

Mae BBC Cymru'n deall bod cwmni dur Tata yn cael trafferth dwyn perswâd ar weithwyr i dderbyn newidiadau i'w system bensiwn.

Mae'r gweithwyr ym Mhort Talbot wedi mynegi pryderon am gytundeb rhwng y cwmni a'r undebau i dderbyn llai o bensiwn fel cyfnewid am fwy o fuddsoddiad i'r safle yn y dyfodol.

Ni fydd undebau yn gwneud argymhelliad i weithwyr p'run ai i dderbyn y cynnig neu ei wrthod.

Mae Tata yn ymgynghori gyda staff ar y cynllun newydd, ac yn ei ddisgrifio fel "hanfodol".

'Angen newidiadau'

Fe lansiodd y cwmni gyfres o ddigwyddiadau er mwyn egluro i staff beth fydd y newid i'r system bensiwn yn ei olygu iddyn nhw.

Fel rhan o'r cynllun bydd y busnes yn talu cyfraniadau o 10% i'r gronfa bensiwn a'r gweithwyr yn talu 6%.

Er nad yw hyn mor hael â'r ddarpariaeth bresennol, fe ddywed rhai arbenigwyr fod y cynllun yn well na sawl cynllun gan gwmnïau eraill.

Yn ôl yr undebau, y cwmni sy'n gyfrifol am egluro i'r gweithwyr pam mae angen y newid, ac maen nhw'n dweud na fyddan nhw'n cynnal pleidlais ymysg aelodau nes y bydd Tata wedi egluro manylion y cynllun newydd yn llawn.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae newidiadau i'r cynllun pensiwn yn achos anfodlonrwydd i'r gweithwyr ers tro

Mae Tata wedi dweud yn glir bod angen newidiadau cyn y bydd yn ymrwymo i becyn buddsoddi newydd i Bort Talbot fyddai'n golygu buddsoddi £1bn dros 10 mlynedd.

Mae addewid hefyd i gadw dwy ffwrnes chwyth ar y safle am bum mlynedd, ac i geisio osgoi diswyddiadau gorfodol dros yr un cyfnod.

Byddai unrhyw fuddsoddiad gan Tata hefyd yn cael ei gysylltu gyda mwy o gynhyrchu ac arbedion ym Mhort Talbot.

Mae'r BBC yn deall bod nifer o weithwyr yn flin bod y cynllun pensiwn yn codi eto 18 mis wedi i Tata wneud tro pedol ar gynllun tebyg wedi i'r undebau fygwth streicio.

Mae yna feirniadaeth hefyd am ddiffyg manylion gan y cwmni.

Dywedodd undeb y gweithwyr dur, Community, nad oes cynnig gwell ar y bwrdd gan y cwmni.