Tata: Anfodlonrwydd gweithwyr am bensiynau llai

Port Talbot Image copyright Getty Images
Image caption Gwaith Port Talbot yw ffatri fwyaf Tata, gan gyflogi mwy na 4,000 o weithwyr

Mae BBC Cymru'n deall bod cwmni dur Tata yn cael trafferth dwyn perswâd ar weithwyr i dderbyn newidiadau i'w system bensiwn.

Mae'r gweithwyr ym Mhort Talbot wedi mynegi pryderon am gytundeb rhwng y cwmni a'r undebau i dderbyn llai o bensiwn fel cyfnewid am fwy o fuddsoddiad i'r safle yn y dyfodol.

Ni fydd undebau yn gwneud argymhelliad i weithwyr p'run ai i dderbyn y cynnig neu ei wrthod.

Mae Tata yn ymgynghori gyda staff ar y cynllun newydd, ac yn ei ddisgrifio fel "hanfodol".

'Angen newidiadau'

Fe lansiodd y cwmni gyfres o ddigwyddiadau er mwyn egluro i staff beth fydd y newid i'r system bensiwn yn ei olygu iddyn nhw.

Fel rhan o'r cynllun bydd y busnes yn talu cyfraniadau o 10% i'r gronfa bensiwn a'r gweithwyr yn talu 6%.

Er nad yw hyn mor hael â'r ddarpariaeth bresennol, fe ddywed rhai arbenigwyr fod y cynllun yn well na sawl cynllun gan gwmnïau eraill.

Yn ôl yr undebau, y cwmni sy'n gyfrifol am egluro i'r gweithwyr pam mae angen y newid, ac maen nhw'n dweud na fyddan nhw'n cynnal pleidlais ymysg aelodau nes y bydd Tata wedi egluro manylion y cynllun newydd yn llawn.

Image copyright Getty Images
Image caption Mae newidiadau i'r cynllun pensiwn yn achos anfodlonrwydd i'r gweithwyr ers tro

Mae Tata wedi dweud yn glir bod angen newidiadau cyn y bydd yn ymrwymo i becyn buddsoddi newydd i Bort Talbot fyddai'n golygu buddsoddi £1bn dros 10 mlynedd.

Mae addewid hefyd i gadw dwy ffwrnes chwyth ar y safle am bum mlynedd, ac i geisio osgoi diswyddiadau gorfodol dros yr un cyfnod.

Byddai unrhyw fuddsoddiad gan Tata hefyd yn cael ei gysylltu gyda mwy o gynhyrchu ac arbedion ym Mhort Talbot.

Mae'r BBC yn deall bod nifer o weithwyr yn flin bod y cynllun pensiwn yn codi eto 18 mis wedi i Tata wneud tro pedol ar gynllun tebyg wedi i'r undebau fygwth streicio.

Mae yna feirniadaeth hefyd am ddiffyg manylion gan y cwmni.

Dywedodd undeb y gweithwyr dur, Community, nad oes cynnig gwell ar y bwrdd gan y cwmni.