Edrych 'nôl ar Flwyddyn Antur yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Paul Gannon
Disgrifiad o’r llun,
Arwydd Epic ym Mhen-y-Gwryd yn Eryri

Roedd 2016 wedi ei dynodi yn Flwyddyn Antur gan Lywodraeth Cymru.

Y nod oedd bod yn gyrchfan antur blaenllaw o fewn Ewrop gan gynnig profiadau diogel, cynaliadwy a moesol, a sbarduno pobl Cymru i anturio gan hefyd ddenu ymwelwyr newydd.

"Ni'n teimlo bod y flwyddyn wedi bod yn ardderchog, yn llwyddiannus iawn," meddai pennaeth Croeso Cymru, Manon Antoniazzi.

"Ni'n gobeithio bod e wedi ysbrydoli cynulleidfaoedd yng Nghymru a thramor a chyfoethogi'r brand yn rhyngwladol.

"Dy'n ni ddim wedi cael y canlyniadau cyfan drwodd eto... ond ni'n gwybod bod yr ystadegau ni wedi gweld yn barod yn galonogol iawn.

"Mae'r gwariant ar gyfer ymwelwyr dydd i fyny 40% ers 2015, ac roedd honno yn flwyddyn record o safbwynt canlyniadau ynddo fe'i hunan.

"Hefyd mae gennym ni 15% yn fwy o ymwelwyr o dramor yn chwe mis cynta'r flwyddyn, felly gobeithio bydd hynny'n cryfhau yn ystod yr ail chwe mis hefyd."

Beirniadaeth

Cafodd elfennau o Flwyddyn Antur 2016 eu beirniadu ym mis Medi, gyda thimau achub yn dweud bod mwy o ddringwyr heb yr offer priodol wedi gorfod cael eu hachub ar Eryri.

Cafodd tîm achub mynydd Llanberiseu galw 43 gwaith i fynydd uchaf Cymru ym mis Awst 2016 - y ffigwr misol uchaf erioed.

Ffynhonnell y llun, Croeso Cymru

Wrth ymateb dywedodd Ms Antoniazzi: "Ni wedi rhoi ffocws ar ardaloedd antur Cymru, Eryri yn eu plith...

"Ni'n teimlo ei fod wedi bod yn gyfle pwysig iawn i ni danlinellu'r negeseuon diogelwch mewn partneriaeth gyda'r Parciau Cenedlaethol a'r timau achub mynydd, bod angen i bobl fod yn gyfrifol ac yn ddiogel wrth fynd am anturiaethau yng nghefn gwlad.

"Ni'n ymwybodol bod angen pwysleisio'r neges yna'n glir."

'Ysbrydoliaeth'

Blwyddyn Chwedlau fydd 2017, ond dyw hynny, yn ôl Ms Antoniazzi, ddim yn golygu bod y fantais ddaeth o'r flwyddyn antur ar ben, o gofio'r cyfle a gafwyd yn ystod digwyddiad fel pencampwriaeth Euro 2016 i roi Cymru ar y map.

"O ni'n hapus iawn i gydweithio gyda thîm Cymru ar y gamp yma," meddai, "ac ry' ni'n teimlo bod hwnna wedi bod yn ysbrydoliaeth ac yn rhywbeth eiconig fydd yn bwydo mewn i'n paratoadau ni ar gyfer Cynghrair y Pencampwyr y flwyddyn nesaf, pan fydd yn dod i Gaerdydd".