'Dim amgylchiadau amheus' ym marwolaeth Gordon Anglesea

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Andrew Price

Dyw ymchwiliadau cychwynnol ddim wedi dod o hyd i unrhyw arwydd o amgylchiadau amheus ym marwolaeth Gordon Anglesea, yn ôl crwner.

Bu farw Anglesea yr wythnos diwethaf yn ysbyty Athrofaol Coventry a Sir Warwick, gyda'i deulu yn dweud ei fod wedi bod yn dioddef o niwmonia a haint ar yr ysgyfaint.

Ym mis Tachwedd roedd wedi ei ddedfrydu i 12 mlynedd o garchar am nifer o droseddau rhyw yn erbyn bechgyn ifanc yn yr 1980au.

Dywedodd uwch grwner Sir Northampton, Anne Pember, sydd yn delio â marwolaethau carcharorion o HMP Rye Hill, y byddai cwest llawn yn cael ei gynnal y flwyddyn nesaf.