Rhiant a dyn yn euog o gynllwynio i gam-drin ei merch

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Llys y Goron Caerdydd

Mae dyn a menyw wedi eu cael yn euog o gynllwynio i dreisio plentyn saith oed.

Roedd Stuart Bailey, 54 oed o Ynysybwl, a mam y ferch o'r Rhondda (na fedrwn gyhoeddi ei henw am resymau cyfreithiol) wedi cynllunio'r ymosodiad drwy anfon cyfres o negeseuon i'w gilydd.

Fe glywodd Llys y Goron Caerdydd fod y fam hefyd wedi anfon llun noeth o'i merch at Bailey ac wedi prynu tabledi cysgu er mwyn ei rhoi iddi.

Fe ddisgrifiodd Yr Arolygydd Dean Llewelyn o Heddlu De Cymru'r drosedd fel un "torcalonnus".

Mae Bailey hefyd wedi ei ddyfarnu'n euog o ysgogi dosbarthu lluniau anweddus o blentyn ac o ysgogi ymosodiad rhyw ar blentyn.

Fe ddywedodd Jim Davis ar ran yr erlyniad fod Bailey wedi anfon neges at y fam yn gofyn a "fyddai'r ddau yn ei cham-drin" a gofyn "os caiff wneud fel y mynnai" i'r ferch.

Fe gafodd y ddau eu dal ar ôl i bartner y fam weld y negeseuon ar ei ffôn symudol cyn cysylltu gyda'r heddlu.

Fe wadodd Bailey unrhyw ddrygioni a dweud ei fod yn cael ei "gyffroi" drwy anfon negeseuon "erchyll a ffiaidd" at bobl.

Fe ddywedodd y fam wrth y llys ei bod hi'n cael ei "blacmelio a'i bwlio" gan Bailey a'i fod wedi ei "bygwth gyda thrais".

Mewn datganiad fe ddywedodd llefarydd ar ran Heddlu De Cymru fod y ddedfryd yn dangos bod y "rhai sydd yn ymwneud â'r math yma o droseddu yn cael ei dal a'i erlyn".

Mae'r ddau wedi eu cadw yn y ddalfa cyn iddyn nhw gael eu dedfrydu yn y flwyddyn newydd.