Berlin: 'Doedd yna ddim ymdrech i arafu'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters

Mae Cymro oedd yn ymweld â marchnad Berlin wedi bod yn son am y dinistr a'r erchylltra gafodd ei greu wrth i lori fawr ladd 12 o bobl ac anafu dwsinau.

Roedd Rhys Meredith o Gaerdydd ar ei wyliau yn Berlin ac yn ymweld â'r farchnad gyda'i gariad pan welodd yr hyn ddigwyddodd.

Dywedodd nad oedd yna ddim ymdrech gan yrrwr y lori i arafu.

Cred yr awdurdodau fod yr ymosodiad yn un bwriadol.

Dywedodd Mr Meredith: "Roeddwn yn cerdded o gwmpas yn mwynhau'r awyrgylch.

"Roeddwn wedi prynu bwyd, ond pe bai ni wedi cario mlaen lle o ni wedi bwriadu cerdded fyddwn i ddim yma nawr."

Dywedodd fod y lori wedi achosi "anhrefn llwyr."

"Roedd hi'n amlwg nad oedd yna ddim ymdrech o gwbl i arafu... fe welais i stondinau wedi ei chwalu yn ulw.

Disgrifiad, Gavin Parry yn siarad ar raglen y Post Cyntaf, Radio Cymru

Mae yna adroddiadau fod y lori yn teithio hyd at 40 cilomedr yr awr pan darodd stondinau'r farchnad - gan deithio bron i 80 metr cyn dod i stop.

Un oedd mewn bwyty 50 metr o'r digwyddiad oedd Gavin Wyn Parry sy'n athro Ffrangeg a Saesneg yn Ysgol Cwm Rhymni ac yn un o griw o athrawon ar ymweliad â'r farchnad 'Dolig yn Berlin.

Dywedodd Mr Parry ar y dechrau nad oedd neb yn gwybod beth yn union oedd wedi digwydd: "Doedd neb yn gwybod oedd o'n fwriadol neu'n ddamwain, ond wrth i bethau ddechrau datblygu roedd yn amlwg fod hwn yn ddifrifol iawn."

Dywedodd Aled Morgan Hughes o'r Trallwng, Powys, ei fod wedi dychwelyd i'w westy ar ôl bod yn ymweld â marchnadoedd Nadolig yn y ddinas.

"Roedd o'n sioc i glywed. Roedd pethau mor normal, fyddwn i ddim yn meddwl bod unrhyw beth fel hyn yn gallu digwydd."