Lluniau: Gaeaf yn y Bannau

Published

Môr a mynydd, llynnoedd ac afonydd ac arwyddion bod y Nadolig yn dod sydd yn oriel ein ffotograffydd gwadd y mis yma.

Does dim rhaid i Mari Owen deithio ymhell o'i chynefin ym Mannau Brycheiniog i gael ysbrydoliaeth ar gyfer y lluniau hudolus o Gymru ym mis Rhagfyr.

image copyrightMari Owen
image caption"Mae hi'n oer, mi ddaw yn eira" - Robin Goch yn Ngwaun Hepste ym Mannau Brycheiniog
image copyrightMari Owen
image captionCefn Crew, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
image copyrightMari Owen
image captionUn goeden unig yn gwylio dros Ddyffryn Gwy, sy'n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol
image copyrightMari Owen
image captionHydref yn troi'n aeaf - deilen wedi rhewi mewn amser yn Sir Fynwy
image copyrightMari Owen
image captionRhes o goed Poplys ar fryn agored yn Sir Fynwy
image copyrightMari Owen
image captionGoleuadau Nadolig yng Nghwm Nedd
image copyrightMari Owen
image captionMaen Llia ger Ystradfellte ym Mhowys - carreg oedd yn dangos y ffordd dros y rhostir anial i'r de o Bontsenni yn yr Oes Efydd, yn ôl haneswyr
image copyrightMari Owen
image captionOlion Castell Ogwr, ym Mhen-y-bont ar Ogwr
image copyrightMari Owen
image captionPorthi'r defaid ar y Bannau
image copyrightMari Owen
image captionPyllau ar draeth Southerndown, Bro Morgannwg
image copyrightMari Owen
image captionDiwedd dydd ar draeth Southerndown, neu Fae Dwnrhefn
image copyrightMari Owen
image captionCoeden heb ei dail, Bannau Brycheiniog
image copyrightMari Owen
image captionNiwl yn y dyffryn, wedi ei dynnu o Fynydd Rhigos
image copyrightMari Owen
image captionPentref Tintern wedi'i adlewyrchu yn Afon Gwy, Sir Fynwy
image copyrightMari Owen
image captionGoleuni yn y pellter ac adlewyrchiad yn nyfroedd llonydd Cronfa'r Bannau, Bannau Brycheiniog