Lluniau: Gaeaf yn y Bannau

Môr a mynydd, llynnoedd ac afonydd ac arwyddion bod y Nadolig yn dod sydd yn oriel ein ffotograffydd gwadd y mis yma.

Does dim rhaid i Mari Owen deithio ymhell o'i chynefin ym Mannau Brycheiniog i gael ysbrydoliaeth ar gyfer y lluniau hudolus o Gymru ym mis Rhagfyr.

Image copyright Mari Owen
Image caption "Mae hi'n oer, mi ddaw yn eira" - Robin Goch yn Ngwaun Hepste ym Mannau Brycheiniog
Image copyright Mari Owen
Image caption Cefn Crew, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Image copyright Mari Owen
Image caption Un goeden unig yn gwylio dros Ddyffryn Gwy, sy'n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol
Image copyright Mari Owen
Image caption Hydref yn troi'n aeaf - deilen wedi rhewi mewn amser yn Sir Fynwy
Image copyright Mari Owen
Image caption Rhes o goed Poplys ar fryn agored yn Sir Fynwy
Image copyright Mari Owen
Image caption Goleuadau Nadolig yng Nghwm Nedd
Image copyright Mari Owen
Image caption Maen Llia ger Ystradfellte ym Mhowys - carreg oedd yn dangos y ffordd dros y rhostir anial i'r de o Bontsenni yn yr Oes Efydd, yn ôl haneswyr
Image copyright Mari Owen
Image caption Olion Castell Ogwr, ym Mhen-y-bont ar Ogwr
Image copyright Mari Owen
Image caption Porthi'r defaid ar y Bannau
Image copyright Mari Owen
Image caption Pyllau ar draeth Southerndown, Bro Morgannwg
Image copyright Mari Owen
Image caption Diwedd dydd ar draeth Southerndown, neu Fae Dwnrhefn
Image copyright Mari Owen
Image caption Coeden heb ei dail, Bannau Brycheiniog
Image copyright Mari Owen
Image caption Niwl yn y dyffryn, wedi ei dynnu o Fynydd Rhigos
Image copyright Mari Owen
Image caption Pentref Tintern wedi'i adlewyrchu yn Afon Gwy, Sir Fynwy
Image copyright Mari Owen
Image caption Goleuni yn y pellter ac adlewyrchiad yn nyfroedd llonydd Cronfa'r Bannau, Bannau Brycheiniog