Dafydd Elis-Thomas 'am gefnogi'r llywodraeth Lafur'

Cyhoeddwyd

Mae Dafydd Elis-Thomas wedi dweud wrth BBC Cymru y bydd yn cefnogi Llywodraeth Cymru yn ystod y tymor Cynulliad presennol.

Fe wnaeth cyn-arweinydd Plaid Cymru ymddiswyddo o'r blaid ym mis Hydref, ac mae bellach yn eistedd fel Aelod Cynulliad annibynnol.

Wrth siarad ar y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru yn gynharach, dywedodd:

"Dwi'n meddwl fod y trafodaethau dwi eu cael hefo'r prif Weinidog Carwyn Jones a gweinidogion eraill yn ei gwneud hi'n glir imi fod na gyfle rwan inni weithio hefo'n gilydd a dwi'n meddwl fod pobl Cymru yn dymuno i hynny ddigwydd.

"Be' ydi diben datganoli os nag yda ni fel aelodau etholedig yn cydweithio er lles Cymru a'r ardaloedd da ni yn eu cynrychioli."

Mae penderfyniad yr Arglwydd Elis-Thomas yn golygu bod gan Lywodraeth Llafur Cymru fwyafrif gweithredol yn y Senedd.

Dywedodd llefarydd ar gyfer y Prif Weinidog y bydd y llywodraeth yn "gweithio gyda phobl ar draws y siambr".

"Mae hyn hyd yn oed yn fwy pwysig gan ystyried y rhaniadau mawr o fewn ein gwlad yn dilyn y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd."

Roedd Plaid Cymru wedi rhybuddio y bydden nhw'n dod â'u cytundeb cydweithio gyda Llafur yn y Senedd i ben petai Carwyn Jones yn penodi AC arall o du hwnt i'w blaid i fod yn weinidog yn y Cabinet.

Fe wnaeth arweinydd y blaid Leanne Wood y sylwadau hynny yn dilyn sïon y byddai Dafydd Elis-Thomas yn cael cynnig swydd fel gweinidog - rhywbeth sydd wedi ei wadu gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Plaid Cymru: "Yfory, bydd y fersiwn terfynol o'r gyllideb a gytunwyd gan Blaid Cymru a Llywodraeth Cymru yn cael ei gyhoeddi.

"Mae'r cydweithio adeiladol wedi golygu y gyllideb orau a welwyd yng Nghymru ers blynyddoedd lawer. Dewisodd yr Arglwydd Elis-Thomas i beidio â chymryd rhan yn y gwaith hwnnw."