Diswyddo pennaeth ysgol yn Sir Benfro am gamymddwyn

Cyhoeddwyd

Mae pennaeth ysgol yn Sir Benfro wedi cael ei ddiswyddo yn dilyn cyhuddiad o gamymddwyn difrifol.

Roedd Irwyn Wilcox wedi ei wahardd o'i waith fel pennaeth Ysgol Glannau Gwaun, Abergwaun ers mis Tachwedd 2015.

Cafodd gwrandwiad apêl ei chynnal gan fwrdd y llywodraethwyr yr wythnos diwethaf, ac fe benderfynwyd cadarnhau un cyhuddiad o gamymddwyn difrifol yn erbyn Mr Wilcox.

Mae'r ysgol wedi bod dan reolaeth dros dro ers i'r prifathro gael ei wahardd, ac fe fydd y mesurau hynny'n parhau nes y bydd trefniadau parhaol yn cael eu rhoi ar waith.

"Mae'r cyfnod yma wedi bod yn un cythryblus i gymuned yr ysgol," meddai datganiad gan Gyngor Sir Penfro.

"Mae'r awdurdod lleol, bwrdd y llywodraethwyr a'r staff nawr yn edrych ymlaen at weithio gyda'n gilydd yn y dyfodol er lles yr ysgol."