Carcharu tri dyn am chwe blynedd am anhrefn Casnewydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun, Grant Cuthbert, Gary Radford ac Ahbil Hussain Ahmed

Mae tri dyn o Gasnewydd wedi eu carcharu am gyfanswm o chwe blynedd am achosi anhrefn yng nghanol y ddinas.

Fe welodd Llys y Goron Caerdydd ddelweddau o gyfryngau cymdeithasol yn dangos un dyn yn taflu potel oedd ar dân ar brif ffordd.

Clywodd y llys bod bin hefyd wedi cael ei chwistrellu a'i gynnau ar dân yn ystod y digwyddiadau ym mis Hydref.

Fe wnaeth Grant Cuthbert, 32, Gary Radford, 23, ac Ahbil Hussain Ahmed, 23, oll bledio'n euog i anrhefn treisgar.

'Taflu cerrig at geir'

Cafodd yr heddlu eu galw i adroddiadau o "reiat" yn ardal Pillgwenlli'r ddinas ar 20 Hydref, gyda thân gwyllt yn cael ei daflu.

Dangoswyd lluniau camerâu cylch cyfyng yn y llys oedd yn dangos grŵp o dros 20 o bobl, rhai yn taflu cerrig tuag at geir.

Disgrifiad, Delweddau cyfryngau cymdeithasol yn dangos yn anhrefn ym Mhillgwenlli

Clywodd y llys bod yr heddlu wedi gorfod "cilio" o'r ardal ar ôl i un swyddog "bron â chael eu taro gan dân gwyllt".

Gwelwyd delweddau o ap Snapchat yn dangos Cuthbert yn taflu "coctel Molotov" o'r stryd.

Roedd y lluniau hefyd wedi dangos Radford yn taflu carreg at gar heddlu, ac Ahmed yn targedu car oedd wedi'i barcio.

Dywedodd y Barnwr Fitton QC ei fod yn ddigwyddiad difrifol oedd "yn gyflym yn mynd allan o reolaeth" ac y dylai "dynion o'ch oed chi fod wedi gwybod yn well".

Cafodd Cuthbert ei garcharu am 34 mis, Radford am 24 mis, ac Ahmed am 18 mis.