Carcharu tri dyn am chwe blynedd am anhrefn Casnewydd

Grant Cuthbert, Gary Radford ac Ahbil Hussain Ahmed Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Grant Cuthbert, Gary Radford ac Ahbil Hussain Ahmed

Mae tri dyn o Gasnewydd wedi eu carcharu am gyfanswm o chwe blynedd am achosi anhrefn yng nghanol y ddinas.

Fe welodd Llys y Goron Caerdydd ddelweddau o gyfryngau cymdeithasol yn dangos un dyn yn taflu potel oedd ar dân ar brif ffordd.

Clywodd y llys bod bin hefyd wedi cael ei chwistrellu a'i gynnau ar dân yn ystod y digwyddiadau ym mis Hydref.

Fe wnaeth Grant Cuthbert, 32, Gary Radford, 23, ac Ahbil Hussain Ahmed, 23, oll bledio'n euog i anrhefn treisgar.

'Taflu cerrig at geir'

Cafodd yr heddlu eu galw i adroddiadau o "reiat" yn ardal Pillgwenlli'r ddinas ar 20 Hydref, gyda thân gwyllt yn cael ei daflu.

Dangoswyd lluniau camerâu cylch cyfyng yn y llys oedd yn dangos grŵp o dros 20 o bobl, rhai yn taflu cerrig tuag at geir.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Delweddau cyfryngau cymdeithasol yn dangos yn anhrefn ym Mhillgwenlli

Clywodd y llys bod yr heddlu wedi gorfod "cilio" o'r ardal ar ôl i un swyddog "bron â chael eu taro gan dân gwyllt".

Gwelwyd delweddau o ap Snapchat yn dangos Cuthbert yn taflu "coctel Molotov" o'r stryd.

Roedd y lluniau hefyd wedi dangos Radford yn taflu carreg at gar heddlu, ac Ahmed yn targedu car oedd wedi'i barcio.

Dywedodd y Barnwr Fitton QC ei fod yn ddigwyddiad difrifol oedd "yn gyflym yn mynd allan o reolaeth" ac y dylai "dynion o'ch oed chi fod wedi gwybod yn well".

Cafodd Cuthbert ei garcharu am 34 mis, Radford am 24 mis, ac Ahmed am 18 mis.