Dirwy o £15,700 i Gymru am ddangos pabi cyn gêm Serbia

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd delwedd o'r pabi i'w weld yn yr eisteddle cyn y gêm

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cael dirwy o bron i £15,700 am ddangos symbol y pabi cyn eu gêm ddiwethaf yn erbyn Serbia ym mis Tachwedd.

Cafodd patrwm y pabi ei ddangos yn un o'r eisteddleoedd cyn y gêm, ac roedd y symbol hefyd i'w weld o amgylch y cae cyn yr ornest.

Ond fe wnaeth FIFA ddyfarnu bod hynny wedi torri rheolau ar ddangos symbolau gwleidyddol, ac mae'r Gymdeithas wedi cael dirwy o CHF 20,000 (Ffranc y Swistir), sydd tua £15,690.

Roedd gwledydd eraill Prydain hefyd wedi dangos y pabi cyn eu gemau nhw ym mis Tachwedd, gafodd eu chwarae ar Benwythnos y Cofio, ac maen nhw hefyd wedi cael eu dirwyo.

Dyw Cymdeithas Bêl-droed Cymru ddim wedi ymateb eto i'r dyfarniad, a does dim awgrym eto a fyddan nhw'n ceisio apelio maint y gosb.

Cefnogwyr yn gwisgo pabi

Cyn i'r gemau gael eu chwarae roedd FIFA eisoes wedi rhybuddio'r gwledydd y byddai gwisgo'r pabi ar eu crysau yn torri rheolau ar ddangos "symbolau o natur gwleidyddol, crefyddol neu bersonol".

Fe wnaeth Lloegr a'r Alban anwybyddu'r gorchymyn hwnnw a gwisgo'r pabi ar eu breichiau yn ystod y gêm, tra bod Cymru a Gogledd Iwerddon heb ei wisgo ond wedi dangos y symbol o amgylch y maes.

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Pan ddechreuodd FIFA gamau disgyblu yn erbyn Cymru yn dilyn y gêm gyfartal yn erbyn Serbia, fe wnaethon nhw gyfeirio at gefnogwyr yn gwisgo'r pabi yn yr eisteddle fel un o'r cyhuddiadau yn eu herbyn.

Gallai'r gosb am dorri'r rheolau fod wedi bod yn rhybudd ffurfiol, hyd at golli pwyntiau yn eu grŵp rhagbrofol ar gyfer Cwpan y Byd 2018.

Dirwy fwy i Loegr

Cafodd Cymdeithas Bêl-droed Lloegr ddirwy o £35,300 am ddangos y symbol cyn eu gêm nhw yn erbyn Yr Alban, sydd wedi cael yn un ddirwy a Chymru - £15,700.

Roedd y ddau dîm hefyd wedi cael eu cosbi am fod eu cefnogwyr wedi camymddwyn yn ystod y gêm.

Cafodd Gogledd Iwerddon ddirwy o £11,800 am ddangos y pabi cyn eu gornest nhw yn erbyn Azerbaijan.

Cafodd Gweriniaeth Iwerddon hefyd ddirwy o £3,900, a hynny am ddangos neges yn cyfeirio at Wrthryfel y Pasg 1916 mewn gêm gyfeillgar nôl ym mis Mawrth.

'Peidiwch â thalu'

Dywedodd Vince Alm, cadeirydd ymddiriedolaeth cefnogwyr FSF Cymru: "Mae cefnogwyr yn gandryll bod Cymdeithas Bêl-droed Cymru hyd yn oed wedi cael eu tynnu i mewn i hyn gyda Lloegr a'r Alban.

"Dim ond cefnogwyr arferol oedd rhain, yn cael eu cosbi am wisgo pabïau pan mai eu dewis personol nhw oedd gwneud.

"Mae'r cefnogwyr 'dw i wedi siarad â nhw yn dweud na ddylen ni hyd yn oed dalu'r ddirwy - dylen ni ei anwybyddu.

"I'r mwyafrif o gefnogwyr, dyw gwisgo'r pabi ddim yn ddatganiad gwleidyddol ond yn symbol o gofio."