Baahh Humbyg!

Cyhoeddwyd

Byddai darllenwyr rheolaidd Cymru Fyw wedi rhagweld na fyddai Jo Blog, ein colofnydd â'i dafod yn ei foch, yn llawn o ysbryd yr ŵyl. Ond beth mae Scrooge Cymru Fyw wedi ei ganfod i gwyno amdano fo y Dolig hwn?

"Wel dwed wrthan ni Rhian Haf, ydy hi'n mynd i fod yn Nadolig Gwyn?"

"Rŵan 'ta Llŷr Griffiths-Davies, ydy hi'n mynd i fod yn Nadolig Gwyn? Mor wyn â'r olygfa ar dy siwmper di? Ho-ho-ho!"

"Wel Yvonne fach, dere Dolig Gwyn i ni cariad!"

"Sdim byd tebyg i Nadolig Gwyn, nac oes?"

"Gobeithio bydd hi'n Nadolig Gwyn, ynde?"

Calliwch newch chi? Tyfwch fyny da chi!

Dwi gymaint o ishie Dolig gwyn ag ydw i ishie deg pwys o sprowts caled mam-gu efo fy nhwrci sych diwrnod Dolig.

Ydy nhw o ddifri ishie Dolig gwyn?

Oes gan Dylan Jones neu Garry Owen rhyw uchelgais i gael MBE am gyfraniad Sulwynaidd i Ddarlledu Arwrol Mewn Cyfnod o Eira Mawr (oes rhywun yn cofio 1982 erbyn hyn?)?

Ond hyd yn oed os yw Kate Crockett am fod y Sulwyn newydd neu'r Sulwen gyntaf - ydy hi o ddifri am wneud hynny dros Dolig?!

Dychmygwch os taw dim ond Dylan Jones allai gyrraedd stiwdio? Dychmygwch ddyddiau didostur o eiriau mwys? Rhyw fath o GBH geiriol. Cael ein pynio i farwolaeth... [STOP... ydy hynna'n symptom mod i wedi dal y clefyd? Gwthiwch fy mobility scooter i dros y clogwyn agosaf... plîs???]

Ond o ddifri. Eira dros Dolig? Dychmygwch y golygfeydd. Pobl yn sdyc am ddyddiau efo teuluoedd yr oedden nhw'n dredio treulio ychydig oriau efo nhw. Pobl yn sdyc mewn ceir efo plant sydd ddim yn cael agor yr anrhegion yn y boot?

Pobl oedd yn disgwyl llond tŷ, yn binjio ar dyrci a pwdin dolig rhag iddo fo fynd yn wastraff ac yn ei olchi i lawr efo gormodedd o win a wisgi... ac yn bostio. A geiriau mwys Dylan Jones yn gefndir i'r cyfan. Mae llofruddiaethau ar i fyny ar y gorau dros y Dolig. Fyddai yna fwy fyth o waed ar yr eira gwyn tasa'r cyflwynwyr 'ma i gyd yn cael eu ffordd eu hunain.

Ond falle gallech chi gael eich arbed, falle na fydde yna drydan! Dim radio. Dim teledu. DIM WI-FFI! A dyna chi hwyl fydde hynny!

Fydde rhaid i deuluoedd siarad gyda'i gilydd (llofruddiaethau'n cynyddu eto fyth). A does neb yn meddwl am y bugeiliaid druan fyddai'n treulio Dolig yn chwilio am eu defaid coll - a'r llif o drydar gan selebs-amaethyddol am y caledi fyddai'n dilyn. A'r bobl druan fyddai allan yn trwshio'r gwifrau trydan, a'r gritars, a'r nyrsus a'r doctoriaid, a'r siopau bwyd gwag.

Popeth yn iawn cael Nadolig Gwyn os ydych chi'n ei dreulio efo pobl yr ydych chi'n fodlon iawn yn eu cwmni nhw, dim plant sy'n mynd unai i'ch llusgo chi allan i'r ardd i wneud dyn eiria/dal annwyd, neu mynd yn nyts ar ôl deuddydd dan do, eich bod chi'n gallu cytuno efo'ch cyd-garcharorion pa rybish i'w wylio/wrando arno fo, neu'n hapus yn gwneud jig-so yng ngolau cannwyll, ac wrth gwrs eich bod chi ddim yn gweithio.

O ddifri. Oes rhywun yn meddwl be' mae'n nhw'n ei ddweud pan mae'n nhw'n dymuno Nadolig gwyn i ni? Eiliad o 'aahh, na bert, jyst fel cerdyn Dolig', ac wedyn dyddiau o oerfel a slwtj brown, gwlyb. Ych-a-fi.

Get real. Tyfwch fyny a rhowch gorau i bedlo ystrydebau da chi!

Cofion cynnes atoch i gyd. Jo-ho-ho.

Bydd Jo Blog yn ei ôl ar wefan Cymru Fyw pan fydd rhywun neu rywbeth wedi codi ei wrychyn.

Fe hoffai aelodau tîm Cymru Fyw dynnu eich sylw at y ffaith nad ydym ni erioed wedi gweld Jo Blog yn ein swyddfeydd, felly rydym ni yn cymryd mai cymeriad dychmygol ydy o!