Cyngor Môn i ymgynghori ar gau ysgolion ar yr ynys

Cyhoeddwyd

Mae Pwyllgor Gwaith Cyngor Ynys Môn wedi penderfynu ymgynghori ar gynlluniau i ad-drefnu ysgolion cynradd yr ynys.

Fe allai tair ysgol gynradd gau yn ôl y cynlluniau fydd yn cael eu cyflwyno gan y cyngor.

Mae dau opsiwn yn cael eu hystyried ar gyfer ysgolion Corn Hir, Bodffordd, Esceifiog, Talwrn, Henblas a'r Graig.

Mae'r cyngor eisoes wedi ymgynghori â rhieni, llywodraethwyr a staff y chwe ysgol, ynghyd â chynghorwyr lleol a Llywodraeth Cymru.

Yn dilyn y penderfyniad ddydd Llun bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal ar ddau opsiwn sydd yn cael eu hystyried.

Opsiwn A

  • Adeiladu ysgol i gymryd lle Ysgol Corn Hir ac Ysgol Bodffordd;
  • Adnewyddu Ysgol Esceifiog;
  • Ehangu Ysgol Y Graig i dderbyn disgyblion o Ysgol Talwrn, fyddai'n cau;
  • Adnewyddu Ysgol Henblas.

Opsiwn B

  • Adeiladu ysgol i gymryd lle Ysgol Corn Hir ac Ysgol Bodffordd;
  • Adeiladu ysgol gynradd newydd i 150 o ddisgyblion yng Ngaerwen yn lle Ysgol Esceifiog;
  • Ehangu Ysgol Y Graig i dderbyn disgyblion o Ysgol Talwrn, fyddai'n cau;
  • Adnewyddu Ysgol Henblas.