Cytundeb cyllido newydd i Gymru i gael ei gyhoeddi

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBydd gan y Cynulliad rymoedd codi trethi o Ebrill 2018 ymlaen

Mae disgwyl cyhoeddiad ddydd Llun am drefn newydd o ariannu Llywodraeth Cymru.

Daw'r cyhoeddiad wedi tri mis o drafodaethau rhwng y llywodraethau yng Nghaerdydd a San Steffan.

Ar hyn o bryd, mae'r rhan fwyaf o gyllid blynyddol Llywodraeth Cymru, sy'n £15bn, yn dod yn uniongyrchol o Drysorlys y DU.

Ond o Ebrill 2018 bydd Llywodraeth Cymru yn casglu trethi ar werthu tir ac ar wastraff.

Mae cynlluniau hefyd i ddatganoli'r dreth incwm yn rhannol, ond does dim amserlen wedi ei phennu eto.

Rhybuddiodd adroddiad gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym mis Hydref y gallai Cymru golli cannoedd o filiynau o bunnau os nad ydi'r cytundeb ar y gyllideb yn ystyried incymau isel yn y wlad.