Cyfarwyddwr yn annog cydweithio i feithrin talent teledu

  • Cyhoeddwyd
ed thomas

Mae cyfarwyddwr teledu amlwg yn galw am strategaeth glir i feithrin talent cynhyrchu a chyfarwyddo yng Nghymru.

Yn ôl Ed Thomas, does dim digon o dalent newydd yn ymddangos yn y maes, ac mae'n annog S4C, y BBC a Llywodraeth Cymru i gydweithio i wella'r sefyllfa.

Roedd Mr Thomas yn siarad ar raglen Post Cyntaf BBC Radio Cymru.

Mae Mr Thomas yn gyfrifol am greu rhaglenni poblogaidd fel Y Gwyll, Hinterland a Gwaith Cartref.

Dywedodd comisiynydd drama S4C bod y sianel "yn benderfynol o ehangu'r pwll talent" a'u bod am weld mwy o gydweithio rhwng pobl sy'n gweithio yn y maes a chwmnîau cynhyrchu.

Fe ddywedodd BBC Cymru eu bod yn rhoi cyfleoedd i dalent newydd drwy fentrau fel prentisiaethau a chyfnodau profiad gwaith.

'Herio'

"Os ydyn ni wir mo'yn cynhyrchu ac allforio stwff Cymraeg yn y dyfodol tu allan i bethau fel y Gwyllt... mae'n rhaid i ni feithrin lleisiau sy'n gallu disgwyl ar Gymru mewn ffordd wahanol," meddai Ed Thomas, sy'n gyfarwyddwr creadigol gyda chwmni Fiction Factory.

Dywedodd y byddai'n hoffi pe bai'r genhedlaeth nesaf yn "herio" cyfarwyddwyr amlwg heddiw.

"Does dim talent grêt, mae'n ymddangos i mi, yn dod trwyddo.

"Pan ddechreues i off, d'on i ddim yn interested mewn gyrfa.... R'on i eisiau dweud rhywbeth, a herio pobol, a liciwn i weld y genhedlaeth tu ôl i ni'n gwneud yr un peth."

Disgrifiad o’r llun,
Mae llwyddiant Y Gwyll wedi arwain at arddangosfa arbennig yn Aberystwyth

Ychwanegodd ei fod yn gyfrifoldeb ar ddarlledwyr a'r awdurdodau i sicrhau bod talent yn datblygu.

"[Liciwn i weld] y Cynulliad yn ymwybodol bod eisiau cydweithio gyda'r BBC, falle, ac S4C, a gofyn y cwestiwn 'Pwy fath o ddarlledu... r'yn ni mo'yn, a sut 'yn ni'n mynd i'w wneud e?'

"Liciwn i fedddwl bod her i ni gyd i feithrin talent newydd a dangos ei fod yn gallu bod yn dda i'r genedl bod stwff gwahanol Cymraeg, sy'n gallu cael ei allforio, yn cael ei wneud gan youngsters".

Ymateb S4C a'r BBC

Dywedodd Gwawr Martha Lloyd, comisiynydd cynnwys ar gyfer drama gyda S4C: "Mae S4C yn benderfynol o ehangu'r pwll talent cyfarwyddo a chynhyrchu yng Nghymru, ac wedi bod yn greiddiol i ddatblygiad talent yn y sector ers cychwyn y sianel.

"Mae gennym ddau gynllun uchelgeisiol sy'n benodol yn meithrin talentau newydd ym maes cynhyrchu, cyfarwyddo ac ysgrifennu, sef Y Labordy a Sinematig, mae'r rhain yn cael eu cynnal am yr eildro yn ystod 2016 a 2017.

"Mae cyfresi poblogaidd fel Gwaith Cartref, Rownd a Rownd a Pobol y Cwm wedi rhoi cyfle i sawl cynhyrchydd a chyfarwyddwr llai profiadol i fwrw eu prentisiaeth, ac rydym yn awyddus i ysgogi mwy o gydweithio rhwng cwmnïau annibynnol a chyw gynhyrchwyr a chyfarwyddwyr yng Nghymru."

Dywed llefarydd ar ran BBC Cymru: "Mae BBC Cymru yn darparu cyfleoedd i dalent newydd yn y maes cynhyrchu ar raglenni megis Pobol y Cwm a Casualty drwy brentisiaethau, y cyfle i weithio o dan hyfforddiant a phrofiad gwaith ar draws nifer o ddisgyblaethau.

"Ers cychwyn y cynllun prentisiaethau yn 2012, mae dros hanner cant o unigolion wedi manteisio ar y cynllun ac 80% o'r rheini wedi dewis aros yn y maes a pharhau i gyfrannu at waith y diwydiant."