Ysgol yn rhybuddio rhieni am luniau anweddus

Cyhoeddwyd

Mae ysgol yn Sir Benfro wedi rhybuddio rhieni am achosion honedig o berson yn ceisio annog plant i rannu lluniau anweddus dros y we.

Dywedodd Ysgol Syr Thomas Picton, Hwlffordd, eu bod wedi clywed am gyfres o ddigwyddiadau o'r fath ar wefan Facebook.

Mae'r ysgol yn galw ar rieni i gysylltu â'r heddlu os ydi eu plant wedi eu targedu.

Fe ddywedodd Heddlu Dyfed-Powys eu bod yn ymwybodol o'r honiadau.