Cyfeirio gwrthdrawiad yng Nghaerdydd at gomisiwn cwynion

Cyhoeddwyd

Mae gwrthdrawiad ddigwyddodd yn ystod oriau mân bore Sul wedi cael ei gyfeirio at y corff sy'n arolygu'r heddlu.

Cafodd y gyrrwr 25 oed anafiadau difrifol yn y digwyddiad ychydig ar ôl hanner nos ar yr A48 ar Heol Orllewinol y Bont-faen yn Nhrelái.

Roedd y ffordd ar gau am rai oriau, ond mae bellach wedi ailagor.

Fe gyfeiriodd Heddlu De Cymru'r digwyddiad at Gomisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu, a byddan nhw'n ymchwilio.