Meddyg Ysbyty Gwynedd ar ei ffordd i Syria gydag offer

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA
disgrifiad o’r llunDr Saleyha Ahsan (chwith) a Dr Rola Hallam yn paratoi am y daith i Syria

Mae meddyg sy'n gweithio ym Mangor yn teithio i Syria i gefnogi ymdrechion i adeiladu ysbyty plant.

Mae Dr Saleyha Ahsan yn gymrawd clinigol yn adran damweiniau ac argyfwng Ysbyty Gwynedd.

Ynghyd â meddyg arall, mae hi wedi casglu mwy na £180,000 ar-lein i adeiladu'r ysbyty yng nghyffiniau dinas Aleppo.

Fe adawodd Dr Ahsan am Syria o Lundain ddydd Sadwrn gyda cherbyd sy'n llawn offer meddygol, fel rhan o ymgyrch The People's Convoy.

Bydd hi wedyn yn dychwelyd i Fangor - i weithio shifft nos ar noswyl Nadolig.

disgrifiad o’r llunBu Dr Saleyha Ahsan yn siarad gyda BBC Cymru dros Skype o Frankfurt

"Roedd gweithio dros nos yn yr ysbyty a cheisio trefnu'r daith yma yn her, ond fe lwyddon ni", meddai.

"Fe oedd hynny'n bosib am fod y tîm ym Mangor wedi bod yn hynod o gefnogol."

Dywedodd bod rhai o'i chydweithwyr wedi rhoi arian tuag at yr apêl yn lle anrheg Nadolig.

"Dwi wedi derbyn cymaint o negeseuon o ewyllys da, ac mae cydweithwyr ac aelodau o staff wedi cyfrannu'n ariannol hefyd".

ffynhonnell y llun, PA
disgrifiad o’r llunGadawodd y confoi o Lundain ddydd Sadwrn

Yn ôl Dr Ahsan, mae 'na 66,000 o blant sydd angen gofal meddygol yn yr ardal y bydd yr ysbyty'n ei gwasanaethu.

Unwaith bydd y confoi yn cyrraedd y ffin rhwng Twrci a Syria, byddan nhw'n rhoi'r offer meddygol i gymdeithas o feddygon annibynnol, fydd yn teithio ymlaen i Aleppo.

Roedd rhannau dwyreiniol y ddinas honno dan warchae am rai blynyddoedd, gyda lluoedd llywodraeth Syria a llu awyr Rwsia yn bomio o'r awyr.

Lluoedd y llywodraeth sydd bellach yn rheoli Aleppo, ac mae cynlluniau i symud pobl allan o'r ddinas.

Mae Dr Ahsan yn feddyg a chyflwynwraig sydd fwyaf adnabyddus am ei gwaith ar raglen Trust Me I'm A Doctor ar BBC 2.