Sheen: Canolbwyntio ar ymgyrchu, ond dim cefnu ar actio

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Michael Sheen yn symud yn ôl i Gymru

Mae'r actor Michael Sheen wedi gwadu adroddiadau ei fod am gefnu ar actio i ganolbwyntio ar ymgyrchu gwleidyddol.

Dywedodd ei fod yn bwriadu rhoi mwy o sylw i faterion cymunedol wrth iddo symud yn ôl i'w dref enedigol, Port Talbot.

Ond eglurodd nad oedd hynny'n golygu ei fod yn rhoi'r gorau i'w yrfa ar y llwyfan a'r sgrîn.

"Yn y cyfweliad gwreiddiol dywedais fy mod i wedi ymwneud mwy â materion cymunedol nôl gartref dros y blynyddoedd diwethaf, ac achos y sefyllfa wleidyddol hoffwn ganolbwyntio mwy ar hynny," meddai mewn cofnod ar ei flog.

"Gofynnodd y cyfwelydd i mi beth oedd hynny'n ei olygu i fy ngyrfa, a dywedais y gallai olygu fy mod yn gweithio llai fel actor neu hyd yn oed yn stopio gweithio am ychydig ar rhyw bwynt. Ond dydw i ddim yn gwybod eto."

Atal 'Ffasgiaeth'

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Mr Sheen wedi dadlau achos ffoaduriaid a phobl digartref, ymysg achosion eraill.

Yn y cyfweliad gwreiddiol gyda The Times, gafodd ei gyhoeddi ddydd Sadwrn, cyfeiriodd at gryfder pleidiau asgell dde eithafol fel rheswm dros ymgyrchu mwy.

"Yn yr un ffordd ag 'roedd rhaid atal y Natsïaid yn y tridegau, rhaid atal yr hyn sy'n digwydd nawr," meddai.

Ategodd hyn ar ei flog, gan ddweud mai "yr hyn dwi'n meddwl sy'n rhaid i ni ei atal ydi'r Ffasgiaeth sy'n codi eto yn y Gorllewin".

Mae Mr Sheen, sy'n 47, wedi byw yn Los Angeles ers 14 mlynedd, ac mae wedi bod mewn perthynas â'r actores o UDA, Sarah Silverman, ers rhai blynyddoedd.

Straeon perthnasol