Calendr Adfent unigryw 'i uno'r gymuned'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Adfent Byw Stryd Arcot
disgrifiad o’r llunFfenest 10 Rhagfyr - hoff ffenest Ioan

Mae stryd ym Mhenarth wedi dod â mwy o liw a golau nag arfer i'r Nadolig yn y dref eleni, drwy greu eu calendr Adfent unigryw eu hunain.

Bob dydd ers 1 Rhagfyr, mae ffenest newydd wedi ei haddurno a'i goleuo ar Stryd Arcot yn y dref, yn arwain at y Nadolig.

Un o bobl y stryd, Rosslyn Offord, gafodd y syniad, a hynny am ei bod hi'n teimlo bod angen gwneud rhywbeth positif: "Clywais i am syniad Living Advent Calendr a meddwl ei fod yn syniad hyfryd.

"Ar ôl y refferendwm yn yr haf, roedd popeth yn teimlo'n tipyn bach yn drist - un grŵp yn erbyn grŵp arall, ac ro'n i'n meddwl, wel, mae'n neis i ffeindio rhywbeth mae pobl yn gallu gwneud gyda phobl eraill, rhywbeth positif."

ffynhonnell y llun, Adfent Byw Stryd Arcot
disgrifiad o’r llunFfenest 7 Rhagfyr - hoff ffenest Osian

Dywedodd Rosslyn nad oedd hi'n nabod llawer o bobl y stryd cyn hyn: "Ro'n i'n meddwl ei fod yn bwysig i nabod cymdogion, ac mae hyn yn un ffordd o drio."

"Fe wnaeth fy mab, Osian, fy helpu i. Ysgrifennodd e wybodaeth i'r cymdogion i esbonio'r syniad, a wedyn aethon ni lan a lawr y stryd yn cnocio ar y drysau a siarad gyda pawb."

"Rwy wedi mwynhau eitha lot," meddai Osian. "Roedd yn eitha anodd pan oedd 'na un neu ddau ar ôl, achos roedd llawer o bobl ddim eisiau neud e."

Mae Rosslyn wedi ei synnu gyda'r sylw y mae'r syniad wedi ei gael, ac mae'r ffenestri i'w gweld ar wefan arbennig.

Mae'n dweud y bydd hi'n ystyried nawr cyn penderfynu a fyddan nhw'n gwneud yr un peth eto'r flwyddyn nesa.

"Dwi wedi mwynhau e, ac mae lot o bobl wedi mwynhau dwi'n meddwl. Dwi'n mynd i aros i weld beth mae pobl yn dweud.

"Ni'n mynd i gael parti gyda'n gilydd yn fuan ac efallai gallwn ni weld wedyn beth fyddai pobl yn hoffi ei wneud."

disgrifiad o’r llunRosslyn, Osian ac Ioan wedi addurno ffenestr eu cartref nhw