Buddsoddiad gwesty i 'greu tref well' yn Y Rhyl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Sir Ddinbych
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y Sky Tower enwog yn cael ei drawsnewid yn atyniad goleuadau

Fe fydd buddsoddiad o filiynau o bunnoedd yn Y Rhyl yn "creu tref well" yn ôl arweinydd y cyngor sir.

Mae cynlluniau i ailddatblygu safle 9.9 erw ar bromenâd y dref - gan gynnwys gwesty 73 gwely, dau dŷ bwyta ac estyniad i Theatr y Pafiliwn - wedi cael sêl bendith ffurfiol.

Dywedodd arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, Hugh Evans, bod y cynlluniau ar gyfer y "datblygiad sylweddol" yn mynd yn eu blaenau'n gyflym.

Bydd hen atyniad y Sky Tower yn cael ei droi'n atyniad o oleuadau o dan y cynllun. Cafodd y tŵr 240 troedfedd ei ddefnyddio ddiwethaf yn 2010.

Mae'r hen Heulfan wedi cael ei ddymchwel fel rhan o'r cynllun a gafodd ei gymeradwyo gan bwyllgor cynllunio'r awdurdod ddydd Mercher diwethaf.

Ffynhonnell y llun, Eirian Evans | Geograph
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr Heulfan eiconig ei gau in 2014

Fe gafodd caniatâd cynllunio amlinellol hefyd ei roi ar gyfer arddangosfa yn y theatr.

Dywedodd Mr Evans: "Bydd datblygiadau a gwelliannau i'r promenâd nid yn unig o fudd i economi'r Rhyl drwy ddenu mwy o ymwelwyr, ond hefyd wrth greu rhywbeth fydd yn gallu cael ei fwynhau gan bobl Y Rhyl, Sir Ddinbych a chymunedau eraill gogledd Cymru.

"Ry'n ni'n buddsoddi er mwyn creu tref well sy'n cynnig mwy o safon i bawb sy'n byw, ymweld neu yn gwneud busnes yn Y Rhyl."