Chwilio am gystadleuwyr Eisteddfod Bro Morgannwg 2012

pafiliwn
Image caption Roedd yr hen bafiliwn pinc yn dal i gael ei ddefnyddio yn Eisteddfod 2012

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi lansio apêl i geisio dod o hyd i ddau gyn-gystadleuydd yn y gwaith cartref yn Eisteddfod Bro Morgannwg yn 2012.

Maen nhw'n chwilio am ddau berson wnaeth gymryd rhan yn y gystadleuaeth cyfieithu neu drosi drama.

Fe wnaeth y ddau neu ddwy gystadlu dan y ffugenwau 'Thespis' ac 'Uno'r Cwm', ac fe wnaeth y ddau neu ddwy ddewis yr un ddrama i'w chyfieithu, sef 'Who's Afraid Of Virginia Woolf?' gan Edward Albee.

Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, eglurodd pam fod angen dod o hyd i'r cystadleuwyr: "Rydym yn awyddus i gael hyd i 'Thespis' ac 'Un o'r Cwm' gan ein bod wedi derbyn cais am gopi Cymraeg o 'Who's Afraid of Virginia Woolf' ac angen cytundeb y cyfieithydd.

"Gobaith pob dramodydd a'r sawl sy'n cyfieithu drama neu waith yw y bydd y gwaith yn gweld golau dydd, ac rydym yn awyddus i siarad gyda 'Thespis' ac 'Un o'r Cwm' er mwyn ceisio gwireddu hyn.

"Gan nad oedd yr un o'r ddau'n llwyddiannus yn y gystadleuaeth, mae'r gwaith a'r amlenni dan sêl - na gafodd eu hagor - gyda manylion yr awduron wedi'u storio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth, a dyna pam rydym yn apelio'n gyhoeddus ar 'Thespis' ac 'Un o'r Cwm' i gysylltu gyda ni."

Mae'r holl amlenni, gyda manylion pob un o gystadleuwyr gwaith cartref yr Eisteddfod bob blwyddyn, yn cael eu cadw heb eu hagor yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Mewn argyfwng, fe fyddai'n bosib dod o hyd i'r amlenni perthnasol, ond fe fyddai agor yr amlenni yn groes i'r cytundeb rhwng y Brifwyl a'r cystadleuwyr i gadw eu henwau yn gyfrinachol.

Dylai 'Thespis' ac 'Un o'r Cwm' gysylltu gyda Sioned Edwards yn Swyddfa'r Eisteddfod drwy e-bostio sioned@eisteddfod.org.uk neu ffonio'r swyddfa ar 0845 4090 300.