Miliwnydd wedi ei garcharu am 25 mlynedd am lofruddiaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y llys bod Peter Morgan werth £20m

Mae miliwnydd wedi ei garcharu am o leiaf 25 mlynedd am lofruddio ei gymar personol ar ôl clywed ei bod yn bwriadu ei adael.

Fe wnaeth Peter Morgan, 54 oed o Lanelen yn Sir Fynwy, dagu Georgina Symonds, 25, ym mis Ionawr.

Cyfaddefodd iddo ei lladd, ond roedd yn gwadu llofruddiaeth ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll ar y pryd.

Roedd Morgan yn mynnu ei fod wedi ei lladd i'w hatal rhag ei flacmelio, ond yn Llys y Goron Casnewydd ddydd Mercher cafodd ei ganfod yn euog o'i llofruddio.

Wrth ei ddedfrydu fe ddywedodd y barnwr, Mr Ustus Garnham fod Morgan wedi "cynllunio a gweithredu'r llofruddiaeth yn ofalus".

Fe dderbyniodd y barnwr fod Morgan yn dioddef o'r cyflwr Aspergers, ond ddim yn ddifrifol: "Mae'r cynllunio a wnaethoch ar gyfer lladd Georgina Symonds yn dangos yn glir eich bod wedi cadw hunan reolaeth."

Fe ddywedodd y barnwr hefyd fod Morgan wedi ei bryfocio gan Georgina Symmonds a bod ei ymddygiad tuag ato wedi bod yn "frwnt ac yn ddyfalbarhaus". Roedd y defnydd o flacmel hefyd yn "ofnadwy ac yn bradychu ymddiriedaeth ynddi", meddai.

Roedd Morgan yn talu Ms Symonds, o ardal Allt-yr-ynn yng Nghasnewydd, hyd at £10,000 y mis i fod yn gymar personol iddo.

Cafodd yr heddlu eu gwneud yn ymwybodol o'i diflaniad wedi iddi fethu â chasglu ei merch o'r ysgol.

Cyfaddef

Fe wnaeth Morgan gyfaddef ei lladd wedi i'r heddlu ddilyn ôl ffôn Ms Symonds i'w gar, oedd wedi'i barcio yn ei ffermdy ger Brynbuga.

Roedd Morgan yn honni ei fod wedi cymryd ffôn Ms Symonds oddi arni i'w hatal rhag prynu cyffuriau.

Ond pan gafodd ei gwestiynu, cyfaddefodd i'w lladd, gan ddweud: "Dydw i ddim yn gwybod pam wnes i'r peth."

Rhoddodd allwedd i weithdy'r fferm i'r heddlu, a dywedodd: "Byddwch chi angen yr allwedd yna - mae hi wedi'i chloi yn yr adeilad allanol."

Fe wnaeth yr heddlu ddarganfod ei chorff wedi'i lapio mewn plastig.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Georgina Symonds yn cael ei thalu hyd at £10,000 y mis i fod yn gymar personol i Morgan

Dywedodd Morgan ei fod wedi dechrau gweld cymheiriaid yn ystod "argyfwng canol-oed", ac nad oedd yn bwriadu gweld unrhyw un fwy nag unwaith nes iddo gyfarfod Ms Symonds.

Honnodd bod Ms Symonds wedi bygwth gyrru lluniau personol ohono i'w deulu os na fyddai'n gyrru arian iddi ac yn rhoi'r byngalo, lle'r oedd yn caniatáu iddi fyw, iddi am ddim.

Dywedodd ei fod yn caru Ms Symonds a'i bod fel "ffrind gorau" iddo, ond ychwanegodd ei fod yn gwybod y byddai'n ei adael pe bai'n rhoi'r gorau i roi arian iddi.

Gan ddefnyddio dyfais clustfeinio yr oedd wedi gosod yn ei chartref, fe wnaeth Morgan glywed Ms Symonds yn dweud wrth ddyn arall y byddai'n gadael Morgan ar ôl iddo roi'r byngalo iddi.

Roedd Morgan hefyd wedi bod yn gwrando ar ei sgyrsiau ffôn yn y misoedd cyn iddi gael ei llofruddio.

Syndrom Asperger

Clywodd y llys ei fod wedi ystyried gwenwyno Ms Symonds gyda gwrthrewydd fel ffordd i'w chael i'r ysbyty i weld meddyg am ei defnydd o gyffuriau.

Dywedodd ei fod yn bryderus am ei defnydd o gocên a'i bod wedi bygwth lladd ei hun.

Er ei fod wedi cyfaddef ei lladd ar ôl cael ei arestio, roedd Morgan wastad wedi mynnu nad oedd yn gyfrifol am ei weithredoedd oherwydd bod ganddo syndrom Asperger.

Ond fe wnaeth y rheithgor wrthod yr honiad yma yn dilyn achos tair wythnos, ac fe gafwyd Morgan yn euog o lofruddio Ms Symonds.