Dyn yn cyfaddef meithrin perthynas â phlant ar y we

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae pedoffeil wedi pledio'n euog i feithrin perthynas gyda phlant ar y we drwy gysylltu gyda nhw drwy ddefnyddio'r gêm ar lein boblogaidd Minecraft.

Fe ddefnyddiodd Adam Isaac, 22 o Ferthyr Tudful, y wefan - sy'n boblogaidd gyda miloedd o bobl ifanc - i dargedu dau fachgen yn ei harddegau.

Lansiwyd Minecraft bum mlynedd yn ôl, ac mae'r gêm yn cael ei chwarae gan dros 100 miliwn o bobl dros y byd.

Nod y gêm yw mynd ati i greu bydoedd gwahanol drwy ddefnyddio blociau adeiladu 3D.

Mae Isaac wedi pledio'n euog i wyth cyhuddiad o droseddau rhyw yn ymwneud â'r ddau fachgen.

Clywodd Llys y Goron Merthyr Tudful fod Isaac wedi cyflawni'r troseddau rhwng mis Awst 2015 a mis Ionawr 2016.

Disgrifiad o’r llun,
Mae dros 100 miliwn o bobl dros y byd yn chwarae Minecraft

'Cyfnod yn y carchar'

Mae'r barnwr wedi gohirio dedfrydu Isaac tra'n disgwyl am adroddiad gan seiciatrydd ond fe ddywedodd ei fod yn wynebu cyfnod yn y carchar.

Mewn datganiad fe rybuddiodd tad un o'r dioddefwyr 12 oed am beryglon pedoffiliaid yn ceisio meithrin perthynas gyda phlant ar y we.

"Mae nifer o rieni yn gwahardd eu plant oddi ar wefannau fel Facebook ac Instagram ond mae pethau fel Minecraft hefyd yn agored i gam-drin," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran yr NSPCC: "Mae troseddau Isaac yn rhai difrifol ac yn cynnwys defnyddio gêm ar y we - sy'n cael ei chwarae gan nifer o blant - i geisio cysylltu gyda dioddefwyr ifanc.

"Mae diogelwch ar y we yn sialens fawr o ran gwarchod plant yn yr unfed ganrif ar hugain."

Bydd Adam Isaac yn dychwelyd i'r llys ddiwedd mis Ionawr er mwyn cael ei ddedfrydu.