Cytundeb am becyn ariannol i Wylfa Newydd?

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Cyfoeth Naturiol Cymru
disgrifiad o’r llunArgraff artist o'r orsaf newydd ar Ynys Môn

Mae 'na adroddiadau am gytundeb posib rhwng Llywodraeth Japan a chwmni Hitachi Ltd i ddarparu pecyn ariannol gwerth $8.5bn ar gyfer dwy orsaf niwclear newydd ym Mhrydain - yn cynnwys gorsaf niwclear Wylfa Newydd ar Ynys Môn.

Ffynhonnell yn Llywodraeth Japan sy'n cael ei ddyfynu gan asiantaeth newyddion Reuters. Fe fyddai cytundeb o'r fath yn hwb i gynllun cwmni Horizon sy'n datblygu'r orsaf.

Dywed y ffynhonnell y bydd Banc Japan ar gyfer Cydweithio Rhyngwladol a Banc Datblygu Japan yn darparu cyllid ar gyfer y cynllun, fyddai hefyd yn datblygu gorsaf newydd Oldbury yn ne Sir Gaerloyw.

Dywedodd papur newydd y Nikkei yn Japan y byddai Hitachi'n darparu tua 10% o gost y prosiect, sydd werth $24bn.

Mae cyfranddaliadau yng nghwmni Hitachi wedi cynyddu yn ystod y dydd, ond nid oedd neb o'r cwmni yn fodlon gwneud sylw, gan ddweud nad oedd y ffigwr ariannol wedi ei gyhoeddi.

Mae Llywodraeth Prydain wedi cadarnhau y bydd cynrychiolydd yn teithio i Japan er mwyn trafod y mater yr wythnos nesaf.